Wznowienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wznowienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w związku z ponownym rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz zakupem nowej kasy rejestrującej ?

Fragment:

(...) Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Strona prowadziła w okresie 20.07.1992 r.-15.06.2002 r. działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego art. ogólnospożywczymi. Z dniem 07.02.1998 r. rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej. Od maja 2004 r. Strona rozpoczęła nową działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i w terminie określonym w art. 111 ustawy o podatku VAT rozpoczęła ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Zdaniem Strony, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT ma ona prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego tut. organ podatkowy wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed wykonaniem pierwszej czynności po wznowieniu działalności.

Fragment:

(...) W dniu 28 czerwca 2005 r. wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek (uzupełniony dnia 14.07.2005 r.) Spółki z o. o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT z dniem 16.11.1998 r. informując, że będzie składała deklaracje podatkowe VAT-7. Zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem wejścia w życie nowych przepisów dotyczących rejestracji podatników, tj. 12.04.2004 r., uznani zostali za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że jako podatników VAT czynnych zarejestrowano podmioty, które złożyły co najmniej jedną deklarację w okresie 6 kolejnych miesięcy lub za dwa (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku ponownego rozpoczęcia tego samego typu działalności gospodarczej mogę używać tej samej kasy fiskalnej ?

Fragment:

(...) od obowiązku ewidencjonowania na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się terminy i zakres ewidencjonowania określone w tych przepisach. Do ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej, bez względu na osiągniętą wielkość obrotu, są obowiązani zatem również podatnicy kontynuujący działalność po dniu 1 stycznia 2005 r. (uprzednio zawieszoną lub zlikwidowaną), jeżeli byli obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej przed tą datą. Wznowienie działalności, w przypadku tej grupy podatników, powoduje konieczność prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik tut. Urzędu postanowił jak w sentencji. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik, będący osobą fizyczną, może prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej, używanej w poprzednio prowadzonej działalności, zlikwidowanej w ubiegłym roku ?

Fragment:

(...) zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się terminy i zakres ewidencjonowania określone w tych przepisach. Do ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej, bez względu na osiągniętą wielkość obrotu, są obowiązani zatem również podatnicy kontynuujący działalność po dniu 01.01.2005 r. (uprzednio zawieszoną lub zlikwidowaną), jeżeli byli obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej przed tą datą. Wznowienie działalności, w przypadku tej grupy podatników, powoduje konieczność prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. (...)