Wywóz powrotny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wywóz powrotny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT Spółka powinna ewidencjonować otrzymane faktury „pro forma”, odprowadzając podatek VAT należny oraz odliczając podatek VAT naliczony na podstawie wystawionej faktury wewnętrznej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku S.A. z dn. 28.06.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu) uzupełnionego pismem z dn. 27.08.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 7 i 8, art. 109 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący : S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli, które są następnie sprzedawane kontrahentowi z Belgii. Meble są wykonywane w części z materiałów własnych Spółki oraz w części z materiałów (...)