Wywóz odpadów (śmieci) | Interpretacje podatkowe

Wywóz odpadów (śmieci) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wywóz odpadów (śmieci). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ewidencjonowanie usług wywozu nieczystości stałych, tzw. odpadów komunalnych za pomocą kasy fiskalnej
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 07 stycznia 2009r. (data wpływu 12 stycznia 2009r., uzupełniono pismem z dnia 02 marca 2009r. (data wpływu 05 marca 2009r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania usług wywozu nieczystości stałych, tzw. odpadów komunalnych za pomocą kasy fiskalnej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 stycznia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
lip

Istota:
Opodatkowanie usługi wywozu osadów komunalnych
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008r. (data wpływu 27 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania usługi wywozu osadów komunalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 października 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania usługi wywozu (...)
2011
1
cze

Istota:
Opodatkowanie usługi przewozu odpadów
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2008r. (data wpływu 29 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi przewozu odpadów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi przewozu odpadów. (...)
2011
1
cze

Istota:
Wykazując w fakturze VAT dotyczącej wywozu i utylizacji odpadów osobne pozycje dotyczące dzierżawy pojemnika/kontenera na gromadzenia odpadów i określenie w tej pozycji PKWiU 90 zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego, Wnioskodawca może posługiwać się stawką podatku VAT w wysokości 7%
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008r. (data wpływu 19 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług polegających na wywozie i utylizacji odpadów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług polegających na (...)
2011
1
cze

Istota:
Sposób rozliczenia na fakturze VAT opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszona przez podmioty oddające odpady na składowiska odpadów.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej przez podmioty oddające odpady na składowiska odpadów - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania (...)
2011
1
maj

Istota:
Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług z zakresu wywozu nieczystości stałych (PKWiU 90.0)
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 11.01.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług z zakresu wywozu nieczystości stałych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku (...)
2011
1
maj

Istota:
W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w różnych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi?
Fragment:
(...) Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 05.01.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 11.01.2005 r.) – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu w Warszawie, na podstawie art.14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60- tekst jednolity) postanawia w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych uznać za nieprawidłowe stanowisko Spółki. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Specyfika działalności podatnika powoduje, że nie zawsze może dokładnie wyodrębnić koszty uzyskania przychodu związane z konkretną usługą. W związku z powyższym podatnik pyta: W jaki sposób przypisać przychodom (...)
2011
1
mar

Istota:
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT przy sprzedaży odpadów/ stłuczki porcelanowej/ ?
Fragment:
(...) Wzwiązku z art.5 ust.1, art. 7 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2 i art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. /i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania transakcji sprzedaży Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przezSpółkę w w/w wniosku jest nieprawidłowe. Do tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o pisemną interpretację stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z przesłanego wniosku wynika, że pytająca Spółka ma zamiar zawrzeć umowę z kontrahentem z Unii Europejskiej na dostawę stłuczki porcelanowej. Stłuczka ma być wywożona z magazynu Spółki co miesiąc wynajętym transportem na dzierżawiony przez odbiorcę plac w innym mieście w Polsce. Wywóz stłuczki statkiem do innego kraju Unii odbywać się będzie raz na 6 miesięcy na (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie, jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych, zawarte w piśmie z dnia 26.05.2004 r. o numerze (...), uzupełnione pismami z dnia 30.06.2004 r., 29.07.2004 r., 21.10.2004 r. o numerze (...), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...). W art. 8 ust. 3 ww. ustawy wskazano, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Stosownie do art. 41 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług, dla (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy przy sprzedaży worków na odpady przez Gminną Spółdzielnię z wliczoną ceną ich wywozu przez inny podmiot można stosować 7% stawkę podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60) art. 41 ust.1 i 2, art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak L.dz.20/2005 z dnia 07.02.2005 r. (data wpływu 08.02.2005 r.) wraz z jego pisemnym uzupełnieniem znak L.dz.29/2005 z dnia 14.02.2005 r. (data wpływu 18.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów w/w ustawy o podatku od towarów i usług - odnośnie stosowania stawki 7% przy sprzedaży worków na odpady z wkalkulowaną w ich cenę odpłatnością za wywóz postanawia uznać przedstawione w podaniu stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe. W dniu 08.02.2005 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie pisemny wniosek z dnia 07.02.2005 r. (uzupełniony pismem z dnia 14.02.2005 r. - (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.