Wywóz odpadów (śmieci) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wywóz odpadów (śmieci). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Ewidencjonowanie usług wywozu nieczystości stałych, tzw. odpadów komunalnych za pomocą kasy fiskalnej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 07 stycznia 2009r. (data wpływu 12 stycznia 2009r., uzupełniono pismem z dnia 02 marca 2009r. (data wpływu 05 marca 2009r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania usług wywozu nieczystości stałych, tzw. odpadów komunalnych za pomocą kasy fiskalnej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 stycznia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie usługi wywozu osadów komunalnych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008r. (data wpływu 27 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania usługi wywozu osadów komunalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 października 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania usługi wywozu (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie usługi przewozu odpadów

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2008r. (data wpływu 29 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi przewozu odpadów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi przewozu odpadów. (...)

2011
1
cze

Istota:

Wykazując w fakturze VAT dotyczącej wywozu i utylizacji odpadów osobne pozycje dotyczące dzierżawy pojemnika/kontenera na gromadzenia odpadów i określenie w tej pozycji PKWiU 90 zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego, Wnioskodawca może posługiwać się stawką podatku VAT w wysokości 7%

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008r. (data wpływu 19 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług polegających na wywozie i utylizacji odpadów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług polegających na (...)

2011
1
maj

Istota:

Sposób rozliczenia na fakturze VAT opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszona przez podmioty oddające odpady na składowiska odpadów.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej przez podmioty oddające odpady na składowiska odpadów - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania (...)

2011
1
maj

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług z zakresu wywozu nieczystości stałych (PKWiU 90.0)

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 11.01.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług z zakresu wywozu nieczystości stałych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku (...)

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w różnych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi?

Fragment:

(...) Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 05.01.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 11.01.2005 r.) – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu w Warszawie, na podstawie art.14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60- tekst jednolity) postanawia w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych uznać za nieprawidłowe stanowisko Spółki. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Specyfika działalności podatnika powoduje, że nie zawsze może dokładnie wyodrębnić koszty uzyskania przychodu związane z konkretną usługą. W związku z powyższym podatnik pyta: W jaki sposób przypisać przychodom (...)

2011
1
mar

Istota:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT przy sprzedaży odpadów/ stłuczki porcelanowej/ ?

Fragment:

(...) Wzwiązku z art.5 ust.1, art. 7 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2 i art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. /i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania transakcji sprzedaży Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przezSpółkę w w/w wniosku jest nieprawidłowe. Do tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o pisemną interpretację stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z przesłanego wniosku wynika, że pytająca Spółka ma zamiar zawrzeć umowę z kontrahentem z Unii Europejskiej na dostawę stłuczki porcelanowej. Stłuczka ma być wywożona z magazynu Spółki co miesiąc wynajętym transportem na dzierżawiony przez odbiorcę plac w innym mieście w Polsce. Wywóz stłuczki statkiem do innego kraju Unii odbywać się będzie raz na 6 miesięcy na (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie, jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych, zawarte w piśmie z dnia 26.05.2004 r. o numerze (...), uzupełnione pismami z dnia 30.06.2004 r., 29.07.2004 r., 21.10.2004 r. o numerze (...), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...). W art. 8 ust. 3 ww. ustawy wskazano, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Stosownie do art. 41 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług, dla (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przy sprzedaży worków na odpady przez Gminną Spółdzielnię z wliczoną ceną ich wywozu przez inny podmiot można stosować 7% stawkę podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60) art. 41 ust.1 i 2, art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak L.dz.20/2005 z dnia 07.02.2005 r. (data wpływu 08.02.2005 r.) wraz z jego pisemnym uzupełnieniem znak L.dz.29/2005 z dnia 14.02.2005 r. (data wpływu 18.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów w/w ustawy o podatku od towarów i usług - odnośnie stosowania stawki 7% przy sprzedaży worków na odpady z wkalkulowaną w ich cenę odpłatnością za wywóz postanawia uznać przedstawione w podaniu stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe. W dniu 08.02.2005 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie pisemny wniosek z dnia 07.02.2005 r. (uzupełniony pismem z dnia 14.02.2005 r. - (...)