PP III/4409/406/31/IK/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT spłacane przez podatnika raty jako zwrot odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości?

PP III/4409/406/31/IK/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. opodatkowanie
  2. wywłaszczenie nieruchomości
  3. zwrot nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu stwierdza, że stawnowisko strony - przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2005 r., uzupełnione pismem z dnia 24.03.2005 r. o udzielenie pisemnej insterpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT spłaconych rat jako zwrot odszkodowania z tytułu wywłaszczonej nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE Podmiot "X" w złożonym wniosku zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania rat, w sytuacji zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedniemu właścicielowi i rozłożenia zwracanego przez poprzedniego właściciela odszkodowania na raty, na podstawie art. 141 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r.). Decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości została wydana przed wprowadzeniem nowej ustawy o podatku od towarów i usług, a spłata rat została rozłożona na dziesięć lat. Zdaniem Jednostki raty spłacane jako zwrot odszkodowania za tę nieruchomość na podstawie art. 141 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1. odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2. eksport towarów, 3. import towarów, 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przepis art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów rozumie się również przeniesienie z nakazu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Powyższa regulacja nie jest tożsama z sytuacja opisaną przez Stronę, w której dochodzi do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zamian za zwrot odszkodowania. Czynności związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości zostały uregulowane odrębnymi przepisami prawa, natomiast ustawa o podatku od towarów i usług o nich nie stanowi.

Zgodnie z art.14a §2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.W przypadku zmiany przepisów stanie się nieaktualna.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.