PP-443/46/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy przejęcie przez gminę za odszkodowaniem gruntów stanowiących składnik majątkowy prowadzonej działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak, to w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy od tej czynności ?

PP-443/46/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. odszkodowania
  2. przeniesienie prawa własności
  3. wywłaszczenie nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w w/w przepisie w myśl art.7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Moment powstania obowiązku podatkowego od w/w czynności określają przepisy zawarte w art. 19 ust. 1 i 4 w/w ustawy. Zgodnie z tymi przepisami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli jednak dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Spółka będąc właścicielem gruntu nabytego przed 1 maja 2004 roku, dokonała jego podziału geodezyjnego. Otrzymała decyzję burmistrza, że działki wydzielone pod publiczne drogi gminne, przejdą z mocy prawa na własność gminy z dniem, kiedy decyzja stanie się ostateczna, tj. po 14 dniach od otrzymania decyzji. W zamian za przejęcie w/w gruntu spółka otrzyma odszkodowanie w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wypłata odszkodowania nastąpi w przyszłym roku po zatwierdzeniu środków w budżecie przez radę miejską.

W/w przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług rozumiane jest jako odpłatna dostawa towarów, w związku z czym czynność ta podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z brzmieniem w/w przepisów opodatkowaniu podlega przeniesienie własności nieruchomości, a nie uzyskanie odszkodowania. Zatem jeżeli gmina staje się właścicielem przedmiotowego gruntu w momencie, gdy decyzja w sprawie przejęcia tego gruntu staje się ostateczna, ten właśnie moment należy uznać za moment wydania tego gruntu. Ponieważ transakcja ta winna być udokumentowana fakturą VAT, powinna być ona wystawiona najpóźniej 7 dnia po wydaniu tego towaru i w tym właśnie momencie powstaje obowiązek podatkowy od tej transakcji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.