Wystrój wnętrz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wystrój wnętrz. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pyt. 1Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup roślin sztucznych i żywych, doniczek dla tych roślin i usługę montażu tych roślin w miejscach otwartych dla klientów?
Pyt. 2Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup elementów użytych do dekoracji świątecznych i okolicznościowych?
Pyt. 3Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup nasion do trawy, kory do podsypki i nawozów do roślin?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 19 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na dekoracje obiektu i jego otoczenia - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 19 września 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki na zakup zieleni można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Ww. przepis stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i koszty pozostające w związku pośrednim, jeżeli w racjonalny sposób można określić, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Wobec powyższego wydatki poniesione na wystrój wnętrza (zakup kwiatów doniczkowych do patio), czy też na zagospodarowanie, terenów zielonych wokół firmy jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami będą stanowić koszty uzyskania przychodów stosownie do postanowień przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. A zatem poniesione wydatki na zakup roślin jako pośrednio związane są z uzyskiwanymi przychodami będą stanowić koszty uzyskania przychodów. Stosownie do postanowień (...)