Wysokość zaliczki | Interpretacje podatkowe

Wysokość zaliczki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysokość zaliczki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, wpłacanej w uproszczonej formie na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, winna być obliczona wyłącznie w oparciu o podatek należny od zwykłej działalności komercyjnej, bez uwzględniania podatku zapłaconego od podziału zysku funduszy.
Fragment:
(...) w ostatnim miesiącu roku podatkowego na inne cele, niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy – w części I „Inne zobowiązania podatkowe”. Z powyższego wynika, że w przypadku podatku od dochodów wydatkowanych na inne cele niż statutowe mowa jest o innym zobowiązaniu podatkowym, odrębnym od podatku należnego ustalonego za dany rok podatkowy na zasadach ogólnych, do którego odwołuje się art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym wysokość zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy płaconej w danym roku podatkowym w uproszczonej formie, ustala się jedynie na podstawie podatku należnego wykazanego w części F zeznania CIT-8 - „Obliczenie należnego podatku” złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Tym samym stanowisko Spółki przedstawione we wniosku uznające, iż zaliczka płacona w uproszczonej formie winna zostać skalkulowana wyłącznie w oparciu o podatek od zwykłej działalności komercyjnej (...)
2011
1
maj

Istota:
"Czy można wyższą zaliczkę na podatek tj. 30% stosować już od początku roku podatkowego, czy tylko wtedy kiedy pracownik przekroczył próg podatkowy?"
Fragment:
(...) Pismem z dnia 01.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.02.2006r.) ... zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Pracownik złożył wniosek o obliczanie i pobieranie od bieżącego miesiąca, tj. lutego, wyższej zaliczki na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy wg 30% stawki podatku. W związku z powyższym płatnik zadaje następujące pytanie o wykładnię prawa podatkowego: "Czy można wyższą zaliczkę na podatek tj. 30% stosować już od początku roku podatkowego, czy tylko wtedy kiedy pracownik przekroczył próg podatkowy?" STANOWISKO PODMIOTU: W ocenie podmiotu, zgodnie z art. 41a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pracownik złożył odpowiedni wniosek płatnik może potrącać wyższą zaliczkę na podatek dochodowy. OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA: Zgodnie z art. 31 ustawy z (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podatnik w 2004 r. może wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek miesiecznych na podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli w zeznaniu podatkowym złożonym w 2003 r. (za 2002 r.) wykazał stratę z prowadzonej działalności gospodarczej, a w 2002 r. nie składał zeznania na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w 2001 r. był opodatkowany zryczałtownym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji na pisemne zapytanie z dnia 20.02.2004 r. (data wpływu pisma do Urzędu 25.02.2004 r.), dotyczące sposobu obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej w 2004 r. działalności gospodarczej w uproszczonej formie w następującym stanie faktycznym. W 2004 r. złożył Pan oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. W 2002 r. był Pan opodatkowany na zasadach ogólnych i poniósł Pan stratę z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym zgodnie z art. 44 ust. 6b pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu ustalenia podstawy opodatkowania należy przyjąć dochód z 2001 r., ale w tym roku przychody z działalności gospodarczej opodatkował Pan zryczałtowanym podatkiem dochodowym od (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.