Wysokość udziałów | Interpretacje podatkowe

Wysokość udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysokość udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spłata przez Bank udziałów osobie wskazanej przez członka spółdzielni na podstawie art. 16 § 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 188, póz. 1848 z późn. zm.) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ...?
Fragment:
(...) Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 stycznia 2006 r.(data wpływu : 23 stycznia 2006 r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn ( t.j. z 2004r. Dz. U. Nr.142 poz. 1514 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Bank przedstawił następujący stan faktyczny : Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią i działa min. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 188, póz. 1848 z późn. zm.). Zgodnie z art. 16 § 3 przywołanej ustawy, członek spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy rozliczenia u wspólników uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów przez spółkę proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 15.12.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.06.2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawidłowości rozliczenia u wspólników uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów przez spółkę proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez panią w powyższym wniosku jest prawidłowe . W dniu 13.06.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął pani wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy wysokości wyliczenia zaliczki płaconej w uproszczonej formie w przypadku zmiany wysokości udziałów w spółce
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 44 ust. 6b, ust. 6h w związku z art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku pana Jacek W. z dnia 9.03.2005 r. (data wpływu do tut organu 15.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego, postanawia nie uznać stanowiska przedstawionego we wniosku . W dniu 15.03.2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek pana Jacka W. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o wysokości wyliczenia zaliczki płaconej w 2005 r. w uproszczonej formie w przypadku, gdy od 1.01.2005 r. udziały w spółce zmieniły się z 50 % na 70 %. We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: w 2005 r. wybrał metodę uproszczoną wpłacania zaliczek na (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.