Wyrys | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyrys. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy wykonywanie przez Zarząd czynności polegających na sporządzaniu kopii i aktualizacji treści mapy zasadniczej, za które pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, stanowiące przychód Gminy Wrocław podlegają ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) jej jednostką realizuje zadania powiatu w zakresie geodezji i kartografii. Przedmiotem działalności jest tym samym w szczególności realizacja zadań powiatu w ww. zakresie. Wnioskodawca wykonuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrajania terenu oraz czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, a także wykonywaniem wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego. Wykonywanie ww. czynności jest zgodnie z art. 40 ust. 3b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, i jest odpłatne. Powyższe czynności Wnioskodawca zaklasyfikował do grupowania PKWiU 75.11.11-20.20 ?Usługi ustawodawcze i wykonawcze terenowych organów administracji publicznej?, zaś ich wykonanie dokumentuje fakturami VAT jako usługi zwolnione w myśl przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (...)