IBPP4/4513-13/16/BP | Interpretacja indywidualna

Czy prowadzenie działalności gospodarczej w postaci kuźni wytwarzając następujące wyroby hutnicze: pręty okrągłe 140÷650mm o masie do 10,5 Mg, pręty kwadratowe 140÷550mm o masie do 10,5 Mg, pręty płaskie o szerokości 250÷1200mm i masie do 10,5 Mg, kęsiska swobodnie kute o masie do 10,5 Mg, krążki swobodnie kute do 1200mm i masie do 8,0 Mg, pierścienie do 2000mm i tuleje do 900 o masie do 6,0 Mg, do produkcji których wykorzystywane są wyroby gazowe przy założeniu zawarcia stosownej umowy z dostawcą (art.31b ust. 5 ustawy), będzie stanowić „wykorzystywanie wyrobów gazowych do celów opałowych w procesie metalurgicznym" w rozumieniu ustawy (art. 31 b ust.1 pkt 4) i tym samym będzie prowadzić do wniosku, że Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego w tym zakresie.
IBPP4/4513-13/16/BPinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. wyroby
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z wniosku z 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 15 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 lutego 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X Sp. z o.o. (zwana dalej spółką) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów hutniczych w procesie przeróbki plastycznej na gorąco, tj. podgrzaniu materiału a następnie jego kuciu swobodnym i pół-swobodnym, poddaniu procesowi obróbki cieplnej i obróbki mechanicznej. Spółka posiada wydział produkcyjny prasownic, w którym poprzez kucie wytwarza się takie wyroby jak pręty, odkuwki kształtowe, kostki, krążki, pierścienie i tuleje.

Opis procesu produkcyjnego:

Przed przystąpieniem do produkcji X. kompletuje zamówienia tak by móc zamówić wytop w określonych formatach wlewków. W zależności od wymiaru odkuwki, jej parametrów technicznych, a także technologicznych zamawiane są następujące popularne formaty wlewków stalowych: 2 TEŻP, Q2,5, Q4, Q6, Q8, Q12, Q15, LS12 o masie od 1900 kg/szt. do 13600 kg/szt., które są przeznaczone do produkcji na prasie 20MN.

1. Nagrzewanie

Pierwszym etapem produkcji w X. jest nagrzewanie wlewków do kucia. Proces ten odbywa się piecach komorowych z wysuwnym trzonem o kodzie CN o mocach:

Piec z wysuwnym trzonem nr 1:

 • max temp. pracy - 1250°C
 • ładowność - 60 Mg
 • wymiary trzonu- 3600x5400mm
 • przeznaczenie- nagrzewanie wsadu
 • moc palników- 3,6 MW
 • moc elektryczna - 36,5 kW

Piec z wysuwnym trzonem nr 2:

 • max temp. pracy - 1250°C
 • ładowność - 50 Mg
 • wymiary trzonu - 2700x4700mm
 • przeznaczenie - nagrzewanie wsadu
 • moc palników -2,78 MW
 • moc elektryczna -18,5 kW

Piec z wysuwnym trzonem nr 5 :

 • max temp. pracy - 1250°C
 • ładowność - 60 Mg
 • wymiary trzonu - 3000x6400mm
 • przeznaczenie - nagrzewanie wsadu
 • moc palników - 5,28 MW
 • moc elektryczna - 28,0 kW

Wszystkie piece opalane są gazem ziemnym wysokometanowym o kodzie CN 2711 21 00.

2. Kucie

Proces przeróbki plastycznej odbywa się na prasie o sile nacisku wynoszącej 20MN (o mocy 3,2 MW). Na tym etapie produkcji materiał zostaje przerobiony plastycznie i w zależności od gatunku stali jest to proces o stopniu przerobu 3:1 dla stali zwykłych po 4:1 dla stali konstrukcyjnych a nawet 12:1 w przypadku odkuwek specjalnego przeznaczenia jak osie kolejowe. Wykonuje się tutaj odkuwki o kształcie prostymi i złożonym o masie od 100 kg do 10500 kg. Średnica odkuwek wynosi od Ø 140mm do Ø 650mm, wykonuje się także odkuwki o przekroju kwadratowym, płaskim a nawet sześciokątnym. Pozostałą cześć produkcji stanowią odkuwki kształtowe w formie wałów, odkuwek odsądzonych, kutych pół-swobodnie w matrycy pomocniczej itp. Możliwe jest także kucie krążków wszechstronnie kutych, pierścieni a także tulei o masie max około 6500 kg. Po zakończeniu kucia odkuwki są chłodzone w piecu do studzenia lub przewożone bezpośrednio na oddział obróbki cieplnej.

3. Obróbka cieplna

Oddział obróbki cieplnej jest miejscem gdzie trafia większość odkuwek. Tutaj materiałowi nadaje się odpowiednie parametry poprzez zastosowanie odpowiedniej dla danego gatunku, a także wymagań zamawiającego obróbki cieplnej. Polega ona na nagrzaniu odkuwek do odpowiedniej temperatury w zależności od rodzaju obróbki cieplnej. Realizuje się takie rodzaje obróbki cieplne jak wyżarzanie (zmiękczające, normalizujące, odprężające, rekrystalizujące, homogenizujące itp.), ulepszanie cieplne (hartowanie i odpuszczanie), skończywszy na przesycaniu i starzeniu. Do dyspozycji jest 6 pieców komorowych z wysuwnym trzonem oraz innych urządzeń pomocniczych o parametrach:

Piece z wysuwnym trzonem nr 5, 6:

 • max temp. pracy - 1150°C
 • ładowność - 25 Mg
 • wymiary trzonu - 2200x6200mm
 • opis -piec komorowy dwustrefowy
 • wyłożenie -materiał ogniotrwały ceramiczny
 • sterowanie - ręczne i półautomatyczne
 • paliwo - gaz ziemny

dla obu pieców:

 • łączna moc palników - 3,5 MW
 • łączna moc elektryczna - 28,5 kW

Piec z wysuwnym trzonem nr 9:

 • max temp. pracy - 1250°C
 • ładowność - 30 Mg
 • wymiary trzonu - 3000x9000mm
 • opis - piec komorowy, jednostrefowy
 • wyłożenie -materiał ogniotrwały ceramiczny
 • sterowanie - ręczne i półautomatyczne
 • paliwo - gaz ziemny
 • moc palników - 1,16 MW
 • moc elektryczna - 22,0 kW

Wanna olejowa:

 • wymiary - 2600x1400x7000mm
 • chłodzenie - woda w obiegu
 • max masa odkuwki do hartowania - 6000 kg
 • moc elektryczna - 7,4 kW

Wanna z wodą:

 • wymiary - 2000x1350x7000mm
 • chłodzenie - woda w obiegu
 • max masa odkuwki do hartowania - 10000 kg
 • moc elektryczna - 12,0 kW

Wanna polimerowa:

 • wymiary - 3000x3000x10000mm
 • chłodzenie - automatyczne chłodzenie wodne
 • max masa odkuwki do hartowania -10000 kg
 • moc elektryczna - 64,5 kW

Twardościomierz:

 • moc elektryczna - 5,0 kW

Suwnice :

 • moc elektryczna - 94,0 kW

4. Oddział Elektrożużlowej Rafinacji Stali (EŻP)

Wlewki konwencjonalne typu VB10 i Q2.5T są przekuwane na tzw. elektrody, które następnie zostają przetapiane w łuku elektrycznym w osłonie żużla.

W procesie EŻP uzyskuje się stal ponownie przetopioną, charakteryzującą się najwyższą czystością pod kątem zanieczyszczeń i wtrąceń, a także najwyższą klasą badań ultradźwiękowych. Możliwe są do uzyskania trzy formaty wlewków K860, OKŻ, 2TEŻ (masy w zakresie 875 do 1950 kg/szt.).Przetapianie odbywa się w urządzeniu R-951. Materiałem wsadowym są elektrody kute (lub walcowane lub lane). W zależności od zastosowanego krystalizatora po przetopie otrzymujemy 3 typy wlewków: K860, OKŻ oraz 2TEŻ.

Piec do przetopu o mocy elektrycznej 1MW.

Piec do studzenia (po przetopie):

 • temperatura pracy - max 900°C
 • moc cieplna - 0,42 MW
 • max ładowność - 40 Mg
 • odciąg pieca komorowego - 11,5 kW

5. Oddział Obróbki Mechanicznej

Maszyny, którymi dysponujemy pozwalają na wykonanie prętów i odkuwek jedynie w formie zgrubnej obróbki mechanicznej, tzw. skórowania. Posiadamy tokarki do obróbki wzdłużnej, jedną tokarkę karuzelową do toczenia pierścieni. Odkuwki dostarczone są z końcami ciętymi na pile - ta obróbka wykonywana jest na piłach taśmowych do max szerokości 1200mm

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że jest finalnym nabywcą gazu ziemnego wysokometanowego o kodzie CN 2711 21 00 i nie rozlicza podatku akcyzowego od zakupionych wyrobów gazowych. Zakupiony gaz wykorzystuje wyłącznie w procesach produkcyjnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy prowadzenie działalności gospodarczej w postaci kuźni wytwarzając następujące wyroby hutnicze: pręty okrągłe Ø 140÷650mm o masie do 10,5 Mg, pręty kwadratowe 140÷550mm o masie do 10,5 Mg, pręty płaskie o szerokości 250÷1200mm i masie do 10,5 Mg, kęsiska swobodnie kute o masie do 10,5 Mg, krążki swobodnie kute do Ø 1200mm i masie do 8,0 Mg, pierścienie do Ø 2000mm i tuleje do Ø 900 o masie do 6,0 Mg, do produkcji których wykorzystywane są wyroby gazowe przy założeniu zawarcia stosownej umowy z dostawcą (art.31b ust. 5 ustawy), będzie stanowić „wykorzystywanie wyrobów gazowych do celów opałowych w procesie metalurgicznym” w rozumieniu ustawy (art. 31 b ust.1 pkt 4) i tym samym będzie prowadzić do wniosku, że Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego w tym zakresie.
 2. Czy powiadomienie dotychczasowego dostawcy wyrobów gazowych o korzystaniu przez Wnioskodawcę ze zwolnienia na ww. podstawach będzie wystarczające do domagania się od niego, by nie naliczał on wnioskodawcy podatku akcyzowego od tych wyrobów.
 3. Czy działalność Wnioskodawcy spełnia cechy procesów metalurgicznych i tym samym sprzedaż na rzecz Spółki paliwa gazowego na powyższe cele powinna korzystać ze zwolnienia o którym mowa a art. 31 b ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do zwolnienia z podatku akcyzowego, które wynika z art. 31b ust. 1 pkt 4 ponieważ wykorzystuje on wyroby gazowe dla celów opałowych w procesie metalurgicznym. Klasyfikuje swoją działalność gospodarczą zgodnie z PKD 25.50.Z- kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, która obejmuje:

 • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali,
 • metalurgię proszków: wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio z proszków metali na drodze obróbki termicznej (spiekania) lub pod ciśnieniem.

Opisana w niniejszym wniosku działalność Wnioskodawcy polegająca na produkcji wyrobów w procesie kucia swobodnego na gorąco następnie poddanych obróbce cieplnej będzie spełniać warunki procesu metalurgicznego. Z punktu widzenia dyscypliny naukowej metalurgia obejmuje dwie zasadnicze grupy zagadnień: wytwarzanie stali w ciągu procesów mających na celu otrzymanie jej w formie ciała stałego oraz przetwarzanie zakrzepłej stali celem nadania jej odpowiednich własności oraz kształtu. Kucie na gorąco jest elementem przetwarzania stali i mieści się w tej definicji. Natomiast „proces produkcji” to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu, aż do zdania gotowego wyrobu włącznie. Proces produkcji zawsze dotyczy określonego wyrobu. Przenosząc powyższe definicje na grunt pojęć używanych przez ustawodawcę należy uznać że kucie .cięcie, znakowanie oraz obróbka cieplna prowadzą do wytworzenia wyrobu gotowego. Wnioskodawca twierdzi, że na postawione w punkcie 1 i 2 pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 i będzie miał prawo domagać się od dostawcy obniżenia ceny o podatek akcyzowy na podstawie złożonego mu oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów gazowych na cele związane ze zwolnieniem z akcyzy. Dostawca natomiast będzie miał obowiązek honorować to oświadczenie. Stanowisko wnioskodawcy potwierdzają wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacje indywidualne, które odnoszą się do analogicznych sytuacji( interpretacje indywidualne : znak IBPP4/443-572/13/BP, IBPP/443-236/14/LG oraz IBPP/443-422/14/BP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W pozycji 28 ww. załącznika nr 1 ujęto wyrób o kodzie CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Art. 2 pkt 19a ustawy stanowi, że finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

W myśl art. 11b ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot: będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Należy zatem mieć na uwadze, że w przypadku gdyby Wnioskodawca zużywał wyrób gazowy, nabyty z zastosowanym przez sprzedawcę zwolnieniem z akcyzy, dla celów innych niż zwolnione stanie się on – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy – podatnikiem podatku akcyzowego obowiązanym do rozliczenia i zapłaty należnego podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Stosownie do art. 31b ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 5, dotyczy wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów gazowych niepodlegających zwolnieniu, których sprzedaż jest rozliczana okresowo, w umowie określa się wstępnie ilość wyrobów podlegających zwolnieniu. Ilość wyrobów podlegających zwolnieniu określona wstępnie w umowie może zostać skorygowana, w drodze pisemnego oświadczenia nabywcy stanowiącego załącznik do tej umowy, najpóźniej do dnia wystawienia przez sprzedawcę faktury za okres rozliczeniowy, jeżeli rzeczywista ilość wyrobów gazowych podlegających zwolnieniu, zużytych w tym okresie, różni się od ilości określonej wstępnie w umowie. (art. 31b ust. 5a ustawy)

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych.

Tym samym zakres czynności, które zgodnie z Klasyfikacją PKD wchodzą w skład produkcji metali, a tym samym do „procesów metalurgicznych” jest bardzo rozległy.

Do określenia pojęcia „procesy metalurgiczne” należy się także posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicją zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu, rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego. Ponadto w literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Zatem metalurgia obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 • nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 • dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Z potocznego znaczenia produkcja oznacza zorganizowaną działalność mającą na celu wytwarzanie np. jakichś towarów, lakonicznie ujmując jest to wytwarzanie jakichś towarów.

Natomiast proces jest to ciąg następujących po sobie zmian powiązanych przyczynowo i stanowiących kolejne etapy rozwoju czegoś lub celowego działania. Zgodnie z Małym Słownikiem języka polskiego wydawnictwo Naukowe PWN warszawa 1993 r. str. 708 „ proces to przykładowo” przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne: p. technologiczny, fermentacyjny, p. zapalny, p. gnilny. Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających miedzy sobą w związku przyczynowym.

Tym samym na podstawie powyższego pod pojęciem „proces metalurgiczny” należy rozumieć wszystkie czynności mające bezpośredni związek z określonym procesem produkcji metali i wyrobów metalowych i które wpływają na wartości chemiczne, fizyczne i plastyczne metali lub ich stopów. Natomiast proces ten nie obejmuje czynności przygotowawczych do tej produkcji jak i następujących po samym wytworzeniu produktu będącego efektem tej produkcji. Z punktu widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi, w przedmiotowej sprawie, są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, podlega wyłącznie ta część wyrobów gazowych, które są bezpośrednio zużyte w procesach metalurgicznych wyznaczonych przez technologię produkcji metali i ich obróbki, wymaganych dla uzyskania produktu końcowego (metali w odpowiedniej formie).

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że niektóre czynności opisane we wniosku, które mają miejsce w Spółce, nie mogą być uznane za proces metalurgiczny. Mianowicie nie sposób uznać za proces metalurgiczny czynności które mają miejsce w Oddziale Obróbki Mechanicznej, które już nie podlegają czynnościom zmieniającym ich wartości chemiczne, fizyczne i plastyczne. Czynności te mają miejsce już po ukształtowaniu cech wyrobu metalowego czyli po zakończeniu procesu metalurgicznego. Tym samym w opisanym zdarzeniu przyszłym za proces metalurgiczny mogą zostać uznane czynności objęte punktami 1-4.

Zatem, biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku zużycia wyrobów gazowych w procesie produkcyjnym objętym punktami 1-4 będzie mógł zwrócił się do swego dostawcy wyrobów gazowych o nienaliczanie podatku akcyzowego, a tym samym będzie uprawniony do nabywania wyrobów gazowych w ramach zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Natomiast z uwagi, że czynności zachodzące w Oddziale Obróbki Mechanicznej (czynności objęte punktem 5 procesu produkcyjnego) nie stanowią procesu metalurgicznego dlatego ewentualne wykorzystanie wyrobów gazowych do tych czynności nie będzie objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy. Innymi słowy Wnioskodawca jako finalny nabywca gazowy nie ma możliwości nabycia wyrobów gazowych dla czynności objętych punktem 5 bez podatku akcyzowego.

Jak zaznaczono wcześniej co do zasady podmiotem korzystającym ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 (stosującym zwolnienie) jest podmiot dokonujący sprzedaży wyrobu gazowego. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia, zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy, jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby gazowe będą użyte do tych celów.

Natomiast w sytuacji, gdy umowa, o której mowa w art. 31 ust. 5 ustawy, dotyczy wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy oraz niepodlegających zwolnieniu, których sprzedaż jest rozliczana okresowo, w umowie określa się wstępnie ilość wyrobów podlegających zwolnieniu. Ilość wyrobów podlegających zwolnieniu określona wstępnie w umowie może zostać skorygowana, w drodze pisemnego oświadczenia nabywcy stanowiącego załącznik do tej umowy, najpóźniej do dnia wystawienia przez sprzedawcę faktury za okres rozliczeniowy, jeżeli rzeczywista ilość wyrobów gazowych podlegających zwolnieniu, zużytych w tym okresie, różni się od ilości określonej wstępnie w umowie.

Stosownie do powyższego za nieprawidłowe należy uznać wyrażone przez Wnioskodawcę stanowisko, zgodnie z którym na podstawie złożonego sprzedawcy oświadczenia, będzie mógł domagać się obniżenia przez dostawcę ceny o podatek akcyzowy. Jak bowiem powyżej wskazano warunkiem zastosowanie zwolnienia jest określenie w umowie sporządzonej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby gazowe lub określona ich ilość zostaną przeznaczone na cele objęte zwolnieniem. Tym samym samo oświadczenie Wnioskodawcy złożone sprzedawcy o przeznaczeniu wyrobów gazowych na cele zwolnione nie warunkuje jeszcze możliwości nabycia wyrobu gazowego bez podatku akcyzowego. Dopiero z momentem określenia tego w zawartej umowie będzie spełniony warunek umożliwiający nabycie przez Wnioskodawcę wyrobu gazowego w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Nie można zatem podzielić stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego we wniosku, że złożenie sprzedawcy oświadczenia jest elementem wystarczającym do zastosowania przez dostawcę zwolnienia i będzie go już uprawniało do nabycia wyrobu gazowego z zastosowaniem zwolnienia.

Resumując nie wszystkie opisane procesy mieszczą się w procesach metalurgicznych dla których ma zastosowanie zwolnienie. W stanie przedstawionym we wniosku zwolnieniem od akcyzy, w oparciu w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, mogą być objęte tylko wyroby gazowe zużywane w czynnościach objętych pkt 1-4 wniosku. Warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie pomiędzy sprzedawca a Wnioskodawcą (z zastrzeżeniem art. 31b ust. 5a ustawy), że nabywane wyroby będą wykorzystywane do celów objętych zwolnieniem. Natomiast domaganie się zastosowania przez dostawcę ww. zwolnienia jedynie w oparciu o złożone oświadczenie nie jest wystarczające do nabycia wyrobu gazowego w ramach zwolnienia.

Należy także pamiętać, że w przypadku zużycia przez Wnioskodawcę wyrobu gazowego nabytego prawidłowo w ramach zwolnienia i zużycia go do celów nie objętych zwolnieniem Wnioskodawca, na podstawie art. 9c ust. 1 pkt 5 pkt c w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy, stanie się podatnikiem podatku akcyzowego od tego zużytego niezgodnie z przeznaczeniem wyrobu gazowego.

Mając powyższe na uwadze, oceniając całościowo przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-572/13/BP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.