Wyroby winiarskie | Interpretacje podatkowe

Wyroby winiarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby winiarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie: Czy kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, które zostały naklejone na wyroby winiarskie sprowadzone w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą można odliczyć w deklaracji AKC-3zh?
Fragment:
(...) (...) są pomniejszane o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, wpłaconą w celu otrzymania tych znaków. Część wyrobów winiarskich jest przez firmę sprowadzanych jednak w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.1.2) Stanowisko Podatnika : Zdaniem Wnioskodawcy koszty wszystkich banderol firma powinna móc odliczyć w deklaracji AKC-3zh.1.3) Pytanie : Czy kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, które zostały naklejone na wyroby winiarskie sprowadzone w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą firma może odliczyć w deklaracji AKC-3zh?1.4) Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego : Art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym(Dz.U.Nr. 29 z póżn. zm.) stanowi, iż podatnicy są obowiązani do odliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek (...)
2011
1
maj

Istota:
Jakiego rodzaju banderole - krajowe czy importowe - jest zobowiązany nałożyć podmiot gospodarczy (producent) z terenu UE, prowadzący skład podatkowy w innym niż Polska państwie członkowskim UE na wyroby, które zostaną rozlane z przywiezionego luzem na terytorium RP do składu podatkowego usługobiorcy lub wydzierżawiającego linię produkcyjną, jeżeli po rozlewie wyroby te zostaną przemieszczone w procedurze zawieszonego poboru akcyzy do innego składu podatkowego - czy to własnego składu wspomnianego producenta (prowadzonego np. w formie oddziału) czy jakiegokolwiek innego składu podatkowego - na terytorium RP a następnie oznaczone w tymże składzie znakami akcyzy?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.); po rozpoznaniu wniosku podatnika z dnia 27.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.12.2005r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek pana J.J. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym podatnik przedstawił następujący stan faktyczny. Unijny podmiot zajmujący się produkcją i handlem winami, prowadzący skład podatkowy na terenie swojego państwa, zleca firmie polskiej wykonanie usługi rozlewu swojego wina lub wydzierżawia w tym celu od firmy polskiej linię rozlewniczą. Wino przyjeżdża w cysternach, jest rozlewane do butelek (lub innych (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.