Wyroby spirytusowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby spirytusowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, dokonywanego w celu dalszego eksportu wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu banderolami, przedmiotowe wyroby muszą być oznaczane banderolami a następnie pozbawiane tych banderol przed dokonaniem eksportu?

Fragment:

(...) Zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami), wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 do w/w ustawy podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Zgodnie z zapisami art. 87 ust. 1, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Jak stanowi art. 88 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy. Zwolnienia od akcyzy określone zostały m.in. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 wraz z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie . o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 23 ust. 1 w/w ustawy, zwalnia się od akcyzy eksport wyrobów akcyzowych. Objęcie towaru (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) sprostowane pismem z dnia 21.03.2003 r. informuje: W świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 223, poz. 1870) - zwalnia się do dnia 30 czerwca 2003 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, nie będące wyrobami spirytusowymi, winiarskimi i piwem. Produkowany przez Spółkę napój alkoholowy o zawartości alkoholu etylowego 5,6% obj. otrzymany ze spirytusu rektyfikowanego z dodatkiem substancji smakowo - zapachowych nie jest wyrobem spirytusowym w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. (...)