Wyroby rehabilitacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby rehabilitacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Interpretacja w sprawie art. 18 ust. 2 i poz. 45 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Zgodnie z art. 18 ust. 2 i poz. 45 załącznika nr 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.), dla wyrobów rehabilitacyjnych (bez względu na symbol PKWiU) - z wyłączeniem obuwia na stopy wrażliwe - posiadających właściwe atesty upoważnionych do tego jednostek, stwierdzające ich działalność rehabilitacyjną - stawka podatku od towarów i usług wynosi 7%. Natomiast stosownie do § 59 pkt 2 i poz. 38 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268, ze zm.), stawkę podatku (...)