Wyroby piekarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby piekarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku na wyroby piekarskie.

Fragment:

(...) piekarskie z dodatkiem środka słodzącego, pozostałe” lub 15.81.11-00.31 „chleb pszenny zwykły z mąki o zawartości popiołu poniżej 0,7%. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli przedmiotowe wyroby zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby świeże, to wyroby te powinny być klasyfikowane zgodnie z PKWiU stosowaną do celów podatkowych w grupowaniu PKWiU 15.81.1 - pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie świeże. W takiej sytuacji na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz poz. 25 załącznika nr 3 do ustawy, Spółka będzie miała prawo do zastosowania obniżonej 7% stawki VAT z tytułu dostawy ww. wyrobów. W związku z powyższym stanowisko Spółki uznaje się za prawidłowe. W świetle powyższego, pytanie nr 2 wniosku staje się bezprzedmiotowe. Tym samym tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w zakresie (...)

2011
1
sie

Istota:

Prawo do stosowania stawki VAT w wysokości 7% w odniesieniu do sprzedaży ciast i ciastek zaklasyfikowanych jako wyroby cukiernicze świeże w grupowaniu PKWiU 15.81.12-00 – ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i inne wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego

Fragment:

(...) z powyższą klasyfikacją oraz na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i załącznika nr 3, poz. 25 do ustawy o VAT, Wnioskodawca stosuje obniżoną stawkę VAT na dostawy ww. ciast i ciastek w wysokości 7%. Wobec powyższego, jeśli sprzedawane przez Wnioskodawcę produkty piekarnicze – ciastka i ciasteczka przedstawione we wniosku – faktycznie są zaklasyfikowane do PKWiU 15.81.12-00 – ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i inne wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego, to zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. W świetle powyższego, pytanie nr 2 wniosku staje się bezprzedmiotowe. Tym samym tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w zakresie pytania nr 2. Na marginesie należy zaznaczyć, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji (...)

2011
1
sie

Istota:

Produkt w postaci gotowych tortilli do nadziewania mieści się w grupowaniu PKWiU 15.81.1 wskazanym w załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 25 - „Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże”. W związku z powyższym sprzedaż gotowych tortilli do nadziewania, o których mowa we wniosku podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy.

Fragment:

(...) handlową „W...”. Produkt ten określony jest przez producenta jako świeży, sklasyfikowany został przez Urząd Statystyczny według PKWiU z 1997r. stosowanej dla celów podatkowych w grupowaniu 15.81.11-00.90. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że produkt w postaci gotowych tortilli do nadziewania mieści się w grupowaniu PKWiU 15.81.1 wskazanym w załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 25 - „Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże”. W związku z powyższym sprzedaż gotowych tortilli do nadziewania, o których mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy. Jednakże podkreślić jeszcze raz należy, iż Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji wyrobów i usług, w związku z tym interpretacji udzielono w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu (...)

2011
1
sie

Istota:

Wyroby z ciasta francuskiego faktycznie mieszczące się w PKWiU 15.81.12-00.12 i wyroby z ciasta biszkoptowego mieszące się w PKWiU 15.91.12-00.16 podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) podatnik jest producentem wyrobów ciastkarskich. W zakresie swojej działalności wytwarza między innymi wyroby z ciasta francuskiego i biszkoptowego z nadzieniem żelowym, oblewane i suche. W ocenie Podatnika jeżeli produkt zachowuje świeżość w wyniku zastosowania naturalnych procesów wypieku, bez zastosowania dodatkowych sztucznych i aktywnie działających substancji (takich jak konserwanty), należy stwierdzić, że wyrób jest świeży i należy do podgrupy 15.81.1 „Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże”. Na wniosek Podatnika Urząd Statystyczny w Łodzi dokonał klasyfikacji przedmiotowych wyrobów: wyroby z ciasta francuskiego zaklasyfikował do grupowania PKWiU 15.81.-12-00.12, a wyroby z ciasta biszkoptowego do grupowania PKWiU 15.81.12-00.16. Opierając się zatem na klasyfikacji przedstawionej przez Stronę, iż wytwarzane wyroby z ciasta francuskiego faktycznie mieszczą się w PKWiU 15.81.12-00.12, a wyroby z ciasta biszkoptowego mieszą się w (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca, na podstawie art. 41 ust. 1 oraz załącznika nr 3 poz. 25 ustawy o VAT, ma prawo stosować stawkę VAT wynoszącą 7% w odniesieniu do sprzedaży opisanych powyżej spodów tortowych, biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi Podatnik sam powinien dokonać klasyfikacji spodów tortowych, a on klasyfikuje spody tortowe jako wyroby spożywcze świeże - grupowanie PKWiU 15.81.12-00.1 (Wyroby ciastkarskie)?

Fragment:

(...) z powyższą klasyfikacją oraz na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i załącznika nr 3 poz. 25 do ustawy o VAT., Wnioskodawca zaczął stosować obniżoną stawkę VAT na dostawy spodów tortowych w wysokości 7%. Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, iż jeśli sprzedawane przez Wnioskodawcę produkty - spody tortowe – faktycznie są zaklasyfikowane do PKWiU 15.81.1 – pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie świeże, to zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż ma on prawo do stosowania stawki VAT 7% na podstawie zał. nr 3, poz. 25 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe. W świetle powyższego, odpowiedź na pytanie nr 2 wniosku staje się bezprzedmiotowe. Tym samym tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w zakresie pytania nr 2. Tut. organ (...)

2011
1
lip

Istota:

Produkt w postaci gotowych tortilli do nadziewania mieści się w grupowaniu PKWiU 15.81.1 wskazanym w załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 25 - „Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże”. W związku z powyższym sprzedaż gotowych tortilli do nadziewania, o których mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy.

Fragment:

(...) handlową „W”. Produkt ten określony jest przez producenta jako świeży, sklasyfikowany został przez Urząd Statystyczny według PKWiU z 1997r. stosowanej dla celów podatkowych w grupowaniu 15.81.11-00.90. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że produkt w postaci gotowych tortilli do nadziewania mieści się w grupowaniu PKWiU 15.81.1 wskazanym w załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 25 - „Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże”. W związku z powyższym sprzedaż gotowych tortilli do nadziewania, o których mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy. Jednakże podkreślić jeszcze raz należy, iż Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług, w związku z tym interpretacji udzielono w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (...)

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku od towarów i usług dla wyrobów ciastkarskich sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 15.81.1

Fragment:

(...) o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art.83, art.119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.1. W myśl dyspozycji art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymieniowych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku Nr 3 do ustawy pod poz. 25 zostały wymienione sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 15.81.1 pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy o statystyce publicznej nie definiują pojęcia „świeży”, dlatego też właściwym do określenia czy dany produkt jest świeży czy też ma przedłużony okres trwałości jest producent wyrobu. Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego we wniosku, Spółka produkuje wyroby ciastkarskie, które ze względu na krótki termin przydatności oraz nie używanie środków chemicznych wydłużających (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółka zamierza sprzedawać Croissanty z nadzieniem nugatowo-orzechowym, mlecznym i bez nadzienia, których termin przydatności do spożycia wynosi 29 dni. Organ statystyczny w odpowiedzi na pismo o nadanie symbolu PKWiU dla ww. produktów stwierdził, iż czy dany wyrób piekarski lub ciastkarski jest wyrobem świeżym, czy o przedłużonej trwałości decyduje sam producent. Zdaniem Spółki wyrobe te winny być zakwalifikowane do PKWiU 15.81.12-00.1 i opodatkowane 7% stawką VAT.
Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska.

Fragment:

(...) PKWiU 15.81.12-00.1 „wyroby ciastkarskie” i winny być opodatkowane 7% stawką VAT. Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do towarów wymienionych w załączniku Nr 3 stosuje się obniżoną do 7% stawkę VAT. W wymienionym załączniku Nr 3 pod poz. 25, ustawodawca wymienił sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 15.81.1 pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże. Przy czym zarówno w ustawie o podatku VAT jak i w przepisach z zakresu statystyki państwowej nie zdefiniowano pojęcia świeży, co wskazuje na zasadność posłużenia się definicjami w znaczeniu potocznym, dostępnymi w leksykonach, encyklopediach, słownikach itp. I tak zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN, pod pojęciem świeży należy rozumieć towar niedawno wyprodukowany, przyrządzony. Wprawdzie w opisanym stanie faktycznym (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w przypadku sprzedaży wyrobów piekarniczych i ciastkarskich świeżych oraz wyrobów o przedłużonym terminie spożycia (PKWiU 15.82.11-50.00)?

Fragment:

(...) Dnia 7 marca 2006r. podatnik złożył wniosekk - w trybie art. 14 a §1 Ordynacji podatkowej - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej wysokości stawek podatku VAT w przypadku sprzedaży wyrobów piekarniczych i ciastkarskich świeżych oraz wyrobów o przedłużonym terminie spożycia. Według przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wnioskodawca prowadząc piekarnię zamierza wprowadzić na rynek polski wyrób pochodzący z Francji - Tost Brioche o symbolu PKWiU 15.82.11-50.00. W przedmiotowym wniosku podatnik, w oparciu o opinię Urzędu Statystycznego, przedstawił swoje stanowisko w sprawie, zgodnie z którym w/w produkt należy opodatkować 7% stawką VAT. Stanowisko wnioskodawcy w niniejszej kwestii należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z zapisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w przypadku sprzedaży wyrobów piekarniczych i ciastkarskich świeżych oraz wyrobów o przedłużonym terminie spożycia (PKWiU 15.81.12-00.1)?

Fragment:

(...) wnioskodawcy w niniejszej kwestii należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z zapisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka tego podatku wynosi 22%. Jednocześnie w ust. 2 powołanego art. 41 ustawodawca określił, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art.114 ust.1 Pod poz. 25 w/w załącznika nr 3 do ustawy wymieniono "pieczywo wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże" - zakwalifikowane wg PKWiU do grupy 15.81.1 . Jak wynika z dołączonego do zapytania pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi nr OK-5672/KW-7552/2005 z dnia 17.01.2006r., będące przedmiotem zapytania Ciasto Chioise z kremem Patissiere, produkt określony przez producenta jako świeże, zakwalifikowane jest wg PKWiU do grupy 15.81.12-00.1, a tym samym stanowisko zawarte we wniosku należy uznać za właściwe. Niniejsze postanowienie wydano na podstawie stanu (...)