Wyroby jubilerskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby jubilerskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. nabycie przez Spółkę wskazanych we wniosku wyrobów jubilerskich i biżuterii, skutkować będzie obowiązkiem rozliczenia podatku VAT prze Spółkę, na zasadzie odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w analizowanej sprawie nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, w stosunku do nabywanych przez Spółkę towarów w postaci biżuterii oraz innych wyrobów jubilerskich. Co prawda Spółka i podmiot dokonujący dostawy wyrobów jubilerskich i biżuterii na rzecz Spółki są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15 ustawy, ponadto dostawca tych towarów nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Jednakże, będące przedmiotem dostawy towary nie stanowią towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. Nie są one bowiem częściami biżuterii i częściami pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej (niewykończonych lub niekompletnych wyrobów jubilerskich i wyraźnych części biżuterii, w tym również pokrywanych lub platerowanych metalem szlachetnym). Jak bowiem wynika z opisu sprawy, nabywana przez Spółkę biżuteria oraz wyroby jubilerskie stanowią kompletne i wykończone produkty (nie są to części/elementy biżuterii czy wyrobów jubilerskich). Podsumowując, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. nabycie przez Spółkę wskazanych we wniosku wyrobów jubilerskich i biżuterii, nie będzie skutkować obowiązkiem rozliczenia podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę, na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2016
3
gru

Istota:

Brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych wyrobów jubilerskich i biżuterii.

Fragment:

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w analizowanej sprawie nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, w stosunku do nabywanych przez Spółkę towarów w postaci biżuterii oraz innych wyrobów jubilerskich. Co prawda Spółka i podmiot dokonujący dostawy wyrobów jubilerskich i biżuterii na rzecz Spółki są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15 ustawy, ponadto dostawca tych towarów nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Jednakże, będące przedmiotem dostawy towary nie stanowią towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. Nie są one bowiem częściami biżuterii i częściami pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej (niewykończonych lub niekompletnych wyrobów jubilerskich i wyraźnych części biżuterii, w tym również pokrywanych lub platerowanych metalem szlachetnym). Jak bowiem wynika z opisu sprawy, nabywana przez Spółkę biżuteria oraz wyroby jubilerskie stanowią kompletne i wykończone produkty (nie są to części/elementy biżuterii czy wyrobów jubilerskich). Podsumowując, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. nabycie przez Spółkę wskazanych we wniosku wyrobów jubilerskich i biżuterii, nie będzie skutkować obowiązkiem rozliczenia podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę, na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2016
22
maj

Istota:

Opodatkowanie dostawy wyrobów jubilerskich.

Fragment:

Wnioskodawca sprzedaje te wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych z udziałem kamieni szlachetnych płacąc VAT od całości, np. sprzedaż 500 zł. Wnioskodawca oblicza podstawę opodatkowania 500/1,23=406,50 i od tak obliczonej podstawy Zainteresowany nalicza podatek VAT 406,50*23%=95,50 zł W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż: Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wyroby jubilerskie, objęte zakresem pytania, nabywane są od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej. Cena sprzedaży nabywanych wyrobów jubilerskich, objętych zakresem pytania, będzie wyższa od ceny ich nabycia. Wyroby jubilerskie będące przedmiotem wniosku w chwili sprzedaży będą nadawały się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. W chwili nabycia (przewłaszczenia), po okresowym wykorzystaniu wyrobów jubilerskich na cele działalności gospodarczej, Wnioskodawca zakłada następnie ich zbycie. Nabywane wyroby jubilerskie, będące przedmiotem wniosku, spełniają warunki towaru używanego określone w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, w szczególności, nie są to wyroby określone w art. 120 ust. 1 pkt 1-3 oraz nie są to wyroby zawierające metale szlachetne lub kamienie szlachetne o kodach CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112 oraz PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0.

2015
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do nabycia przez Wnioskodawcę wyrobów jubilerskich i biżuterii.

Fragment:

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w analizowanej sprawie nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, w stosunku do nabywanych przez Wnioskodawcę towarów w postaci biżuterii oraz innych wyrobów jubilerskich. Co prawda Zainteresowany i podmiot dokonujący dostawy wyrobów jubilerskich i biżuterii na rzecz Wnioskodawcy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15 ustawy, ponadto dostawca tych towarów nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Jednakże, będące przedmiotem dostawy towary nie stanowią towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. Nie są one bowiem częściami biżuterii i częściami pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej (niewykończonych lub niekompletnych wyrobów jubilerskich i wyraźnych części biżuterii, w tym również pokrywanych lub platerowanych metalem szlachetnym). Jak bowiem wynika z opisu sprawy, nabywana przez Zainteresowanego biżuteria oraz wyroby jubilerskie stanowią kompletne i wykończone produkty (nie są to części/elementy biżuterii czy wyrobów jubilerskich). Podsumowując, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. nabycie przez Spółkę wskazanych we wniosku wyrobów jubilerskich i biżuterii, nie będzie skutkować obowiązkiem rozliczenia podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę, na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2014
9
sty

Istota:

W przypadku sprzedaży nieodebranego zastawu, stanowiącego towar używany w postaci wyrobów jubilerskich ze złota sklasyfikowanych w PKWiU do grupowania 32.12.13, nabytych (przewłaszczonych), przez Wnioskodawczynię od podmiotów, określonych w art. 120 ust. 10 ustawy, Wnioskodawczyni ma prawo opodatkować taką sprzedaż na zasadzie opodatkowania marży na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy

Fragment:

Wnioskodawczyni udziela pożyczek pieniężnych pod zastaw używanych wyrobów jubilerskich ze złota w postaci używanych, uszkodzonych bądź nieuszkodzonych łańcuszków, pierścionków, kolczyków i bransoletek. Są sytuacje, kiedy to wyroby jubilerskie ze złota będące przedmiotem zastawu przechodzą na własność Wnioskodawczyni, która następnie dokonuje ich sprzedaży. Wyroby te zostały sklasyfikowane w PKWiU do grupowania 32.12.13. Jak wskazano powyżej, art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy zawiera definicję towarów używanych na potrzeby stosowania metody opodatkowania marży, wyłączając jednocześnie metale szlachetne lub kamienie szlachetne o określonej klasyfikacji CN i PKWiU. Wyłączenia te nie zawierają towarów sprzedawanych przez Wnioskodawczynię tj. wyrobów jubilerskich o symbolu PKWiU 32.12.13. Zatem wyroby jubilerskie sprzedawane przez Wnioskodawczynię są towarami używanymi, do których zastosowanie znajdzie metoda opodatkowania marży. Warunkiem stosowania tej metody jest nabycie przedmiotowych wyrobów, od podmiotów wskazanych w art. 120 ust. 10 ustawy. Reasumując, w przypadku sprzedaży nieodebranego zastawu, stanowiącego towar używany w postaci wyrobów jubilerskich ze złota sklasyfikowanych w PKWiU do grupowania 32.12.13, nabytych (przewłaszczonych), przez Wnioskodawczynię od podmiotów, określonych w art. 120 ust. 10 ustawy, Wnioskodawczyni ma prawo opodatkować taką sprzedaż na zasadzie opodatkowania marży na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy.

2012
16
lut

Istota:

„Czy nieodebrane przedmioty zastawu Wnioskodawca może sprzedawać w systemie VAT marży, jeżeli są to towary używane, a stanowią je wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, częstokroć z udziałem kamieni szlachetnych?”

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2011r. (data wpływu 22 września 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży używanych wyrobów jubilerskich z metali szlachetnych, które przeszły na własność lombardu w wyniku niespłacenia pożyczki w określonym terminie – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 września 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży używanych wyrobów jubilerskich z metali szlachetnych, które przeszły na własność lombardu w wyniku niespłacenia pożyczki w określonym terminie. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw. W przypadku gdy udzielona przez lombard pożyczka nie zostaje spłacona w określonym w umowie terminie, rzecz będąca zabezpieczeniem tej pożyczki przechodzi na własność lombardu i wystawiana jest do sprzedaży. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nieodebrane przedmioty zastawu Wnioskodawca może sprzedawać w systemie VAT marży, jeżeli są to towary używane, a stanowią je wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, częstokroć z udziałem kamieni szlachetnych...

2011
1
paź

Istota:

Czy używane wyroby jubilerskie można, sprzedając je w stanie nieprzetworzonym, opodatkować stosując procedurę VAT marża?

Fragment:

(...) wyrobów jubilerskich w stanie nieprzetworzonym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania procedury szczególnej VAT marża do dostawy używanych wyrobów jubilerskich w stanie nieprzetworzonym. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług, prowadzącą przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wyrobów jubilerskich, handlem tymi wyrobami oraz usługami w branży jubilerskiej. Zainteresowany, dla celów prowadzonej działalności dokonuje skupu złota oraz używanych wyrobów jubilerskich w celu pozyskiwania surowca do własnej produkcji. Niemniej, w związku z coraz liczniejszą ilością bardzo ładnych, atrakcyjnych pod względem handlowym, używanych wyrobów jubilerskich które skupuje, Wnioskodawca planuje odsprzedawać je w stanie nieprzetworzonym. Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, przez którą należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży używanych wyrobów jubilerskich z metali szlachetnych, które przeszły na własność lombardu w wyniku niespłacenia pożyczki w określonym terminie.

Fragment:

Przedmiotem zastawu oprócz telefonów, sprzętu RTV są używane wyroby jubilerskie ze złota (tj.: pierścionki, obrączki, kolczyki, łańcuszki), które jako nieodebrane przez pożyczkobiorców są, na podstawie umowy przewłaszczenia, sprzedawane w lombardzie. Sprzedawane wyroby jubilerskie nie są metalami szlachetnymi w stanie surowym, półproduktami w postaci proszku, odpadami lub złomem metali szlachetnych. Wyroby te są nabywane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży osobom trzecim używanych wyrobów jubilerskich ze złota (pierścionków, obrączek, kolczyków, łańcuszków itp.), które przeszły na własność lombardu w wyniku niespłacenia pożyczki w określonym terminie, Wnioskodawca może korzystać z procedury szczególnej, gdzie podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie prowadzonej działalności jaką jest udzielanie pożyczek pod zastaw, przy sprzedaży lombardowej używanych wyrobów jubilerskich ze złota (pierścionków, obrączek, kolczyków, łańcuszków), może on korzystać z procedury szczególnej, gdzie podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest jedynie marża uzyskana przy sprzedaży tych towarów.

2011
1
cze

Istota:

Sprzedaż używanych wyrobów jubilerskich opodatkowana na zasadzie marży

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi lombard, do którego między innymi przyjmuje używane wyroby jubilerskie. Zgodnie z umową ustanowienia zastawu nieodebrany wyrób jubilerski przechodzi na własność lombardu, a następnie jest sprzedawany. Z ww. art. 120 ust. 4 ustawy wynika, iż w przypadku sprzedaży towarów używanych podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług może być marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Opodatkowanie marży nie ma jednakże zastosowania do metali szlachetnych lub kamieni szlachetnych, o symbolach wyszczególnionych w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy. Należy zaznaczyć, iż Minister Finansów, nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych towarów, bowiem uprawnionym w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi, przy czym odpowiedzialnym za prawidłową klasyfikację jest podmiot dokonujący dostawy towarów. Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca sprzedaje, używane wyroby jubilerskie, które nie są metalami szlachetnymi lub kamieniami szlachetnymi sklasyfikowanymi pod symbolami (PCN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30,ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00), 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00), oraz które zostały nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 120 ust. 10 ustawy – może stosować opodatkowanie na zasadzie marży.

2011
1
maj

Istota:

Czy Podmiot świadczący usługi w zakresie napraw wyrobów jubilerskich, zobwiązany jest do zainstalowania kasy rejestrującej i prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu tej kasy od 1 września 2006 r.?

Fragment:

Charakter tych czynności nie stanowi o dostawie wyrobów jubilerskich, o których mowa w powołanym wyżej § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. Podkreśla się, że prawidłowość kwalifikowania wykonywanych czynności, tj. określenie, czy przedmiotem sprzedaży jest dostawa towarów (wyrobów jubilerskich), czy świadczenie usługi w przedstawionej sprawie ma zasadnicze znaczenie. Zwraca się uwagę, że w powołanym wyżej § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, wymieniona została czynność dostawy wyrobów z metali szlachetnych. Zatem dostawa tych towarów od 01.09.2006 r. powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej. Natomiast świadczenie usług jubilerskich (lutowanie, polerowanie, czyszczenie wyrobów jubilerskich) nie spowodowało obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej od 01.09.2006 r., o ile nie zaistniały okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 5 powołanego wyżej rozporządzenia. Ponadto w przedstawionej sprawie zwraca się również uwagę, że w przypadku wątpliwości, czy dana czynność jest usługą, czy dostawą towaru można wystąpić z zapytaniem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, 93-173 Łódź, ul. Suwalska 29, który jest organem uprawnionym do dokonania klasyfikacji wg PKWiU w tym zakresie.