Wyroby cukiernicze | Interpretacje podatkowe

Wyroby cukiernicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby cukiernicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaką zastosować stawkę podatku VAT przy sprzedaży wyrobów ciastkarskich pakowanych w pudełka i foliowanych o dłuższym okresie przydatności do spożycia wynoszącym 90 dni ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2006 r. (data wpływu 11.05.2006 r.) Podatnika, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika - nie jest prawidłowe. Pismem z dnia 11.05.2006 r. Podatnik wniósł do tut. organu podatkowego podanie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży wyrobów ciastkarskich, tj. ciastek kruchych i ciastek francuskich pakowanych w pudełka i foliowanych o dłuższym okresie przydatności do spożycia wynoszącym 90 dni. Do pisma załączono kserokopię opisu procesu produkcji (...)
2011
1
kwi

Istota:
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest producentem wyrobów ciastkarskich z ciasta parzonego – określonych jako świeże. Wyroby te Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych sklasyfikował do grupowania: PKWiU 15.81.12-00.00 „Wyroby ciastkarskie świeże (ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i pozostałe wyroby ciastkarskie z dodatkiem środka słodzącego).
Jak wynika z pisma Urzędu Statystycznego - dla celów podatkowych - stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 1997r. /Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm./, zgodnie z którą wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego – określone przez producenta jako świeże sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 15.81.12-00.13 „Wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego”.
Jak wynika z wniosku do produkowanych wyrobów ciastkarskie nie używa się środków spulchniających, gdyż następuje ono podczas obróbki termicznej, w piecu w wysokiej temperaturze. Ponadto, do ww. wyrobów nie dodawane są żadne przedłużacze trwałości. Po wypieku wyroby posiadają cechy organoleptyczne wyrobu świeżego. Produkt nie zawiera substancji chemicznych, z tego względu należy uznać go za świeży.
W złożonym wniosku wystąpiono z zapytaniem czy wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% bądź 22%?
Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym wyroby ciastkarskie, ze względu na swoją recepturę należy uznać za wyroby świeże, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 30 września 2005r., uzupełnionym w dniu 04 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek: Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 113/, pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże - klasyfikowane w grupowaniach PKWiU 15.81.1 - jako wymienione w załączniku nr 3 do (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik produkuje wyroby cukrowe tj. baranek cukrowy, zając cukrowy, kurka cukrowa. Na powyższe wyroby podatnik posiada atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej. ww. wyroby sklasyfikowane są wg PKWiU pod symbolem 36.63.77-40.3, a wg SWW pod symbolem 2882-9959.Zdaniem podatnika przedmiotowe wyroby podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT bowiem są wymienione w załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) będącym wykazem towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% w grupie "Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej" pod pozycją 125 - "Rzeźby, płaskorzeźby" symbol PKWiU 36.63.77-40.3.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ww. ustawy, stawka podatku VAT wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycjach 110-128 załącznika Nr 3 do ww. ustawy wymieniono wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej (właściwa do wydawania atestów, o których mowa wyżej, została uznana przez Ministra Kultury Krajowa Komisja Artystyczna i Etnograficzna działająca na podstawie uchwały Zarządu Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło). W grupie tej zostały wymienione towary z grupowania PKWiU 36.63.77-40.3 Reasumując powyższe, dostawa towarów zaliczonych do grupowania PKWiU 36.63.77-40.3 w przypadku posiadania przez podatnika atestu jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%. (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do produkowanych wafli o symbolu PKWiU 15.82.13.30.00?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo złożone w tut. Urzędzie w dniu 30.06.2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. zapytania w sprawie stawki podatku od towarów i usług na produkowane przez podatnika wafle o symbolu PKWiU 15.82.13.30.00 informuje, iż podziela stanowisko podatnika odnośnie opodatkowania 7-procentową stawką podatku od towarów i usług wafli o symbolu PKWiU 15.82.13-30.00. Podatniczka pismem złożonym w tut. Urzędzie w dniu 30.06.2004 r zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej, tj. z zapytaniem w sprawie stawki podatku od towarów i usług na produkowane wafle o symbolu PKWiU 15.82.13-30.00. Do zapytania, o którym mowa powyżej podatniczka dołączyła (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.