ITPP3/4513-9/15/JK | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie gazu płynnego w opisany we wniosku sposób, tj. na cele związane z obróbką stali i metali stanowi zużycie wyrobu akcyzowego do celów opałowych, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy.
ITPP3/4513-9/15/JKinterpretacja indywidualna
  1. gaz
  2. wyroby akcyzowe
  3. zwolnienie
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2015 r. ( wpływ 2 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka zajmuje się wytwarzaniem konstrukcji stalowych przeznaczonych dla przemysłu okrętowego, maszynowego i offshore. W procesie wytwarzania konstrukcji stalowych, podczas cięcia, spawania blach i profili stalowych niezbędne jest wykorzystywanie do celów technologicznych gazu płynnego (propan-butan klasyfikowanego wg kodu CN 2711 12 11 – 2711 19 00). Gaz jest wykorzystywany do cięcia blach i profili stalowych w palnikach ręcznych i maszynowych, w urządzeniach do krzywoliniowego cięcia blach stalowych. W tym celu złożyła w Urzędzie Celnym AKC-R, by jako zarejestrowany podmiot dokonywać nabycia gazu propan-butan ze zwolnieniem od podatku akcyzowego. W dniu 13 czerwca 2014 r. otrzymała potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Z kolei, w dniu 7 lipca 2014 r. złożyła w Urzędzie Celnym „Ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie”. Spółka wskazała przy tym, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej cel opałowy jest realizowany w każdym przypadku, w którym energia cieplna uzyskiwana w następstwie spalania wyrobu akcyzowego, w tym przypadku gazu propan-butan, jest zużywana w celach grzewczych niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania. Tym ostatecznym celem może być zarówno ogrzanie pomieszczenia jak i np: cięcie metali, spawania, termiczne kształtowanie elementów stalowych, itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka w opisanej sytuacji może korzystać ze zwolnienia od akcyzy z uwagi na przeznaczenie przedmiotowych wyrobów do celów opałowych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, zużywanie gazu płynnego w opisany sposób, tj. na cele związane z obróbką stali i metali stanowi zużycie wyrobu akcyzowego do celów opałowych, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zatem może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa – art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.