Wyposażenie sklepu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyposażenie sklepu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy możliwe jest częściowe przekazanie firmy (wyposażenie sklepu, towar, środki trwałe) w formie darowizny dla syna i skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) notarialnie - właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Niewypełnienie tego obowiązku, w myśl art. 4a ust. 3 ustawy, spowoduje opodatkowanie na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Pani, iż bez wpływu na zwolnienie od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn pozostaje fakt czy w drodze darowizny na rzecz syna przekazane zostaną same towary i wyposażenie sklepu, czy też „sklep” - wraz z pomieszczeniami. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, (...)