Wyposażenie dodatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyposażenie dodatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych, ale także z różnymi innymi towarami, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury?

Fragment:

(...) dostawy Wyposażenia dodatkowego nie jest istotny fakt, czy dostawa ta jest dokumentowana jedną fakturą, czy też przy pomocy odrębnych faktur, bowiem obniżona do wysokości 8% stawka podatku VAT uzależniona jest od tego, czy zgodnie z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy VAT, będące przedmiotem wniosku towary, tj. Wyposażenie dodatkowe Wyrobu medycznego mieszczą się w szeroko pojętej definicji wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych – niezależnie, czy dostawa Wyposażenie dodatkowego jest przedmiotem jednej kompleksowej dostawy wraz z Wyrobem medycznym, czy też przedmiotem odrębnych dostaw. Reasumując, dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych ale także z rożnymi innymi towarami, w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury, w sytuacji, gdy spełnia ono szeroko pojętą definicję wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy sprzedaż przez Spółkę aparatów (wyrobów medycznych) wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci komputerów, monitorów, drukarek i zasilaczy podlega opodatkowaniu jedną stawką podatku VAT w wysokości 7%?

Fragment:

(...) zgodnie z zastosowaniem przewidzianym przez wytwórcę wyrobu medycznego (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o wyrobach medycznych). W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca prowadzi m.in. sprzedaż systemów diagnostycznych. W skład systemów wchodzą aparaty, będące wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyposażenie dodatkowe w postaci komputerów, monitorów, drukarek oraz zasilaczy. Produkty stanowiące wyposażenie dodatkowe nie są samodzielnymi wyrobami medycznymi, aczkolwiek są niezbędne do działania aparatów. Bez komputerów aparaty nie mogą działać, gdyż komputery sterują wszystkimi mechanizmami aparatów. Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, iż towary będące przedmiotem dostawy mieszczą się w szeroko pojętej definicji wyrobu medycznego, w wyniku czego podlegają one na podstawie art. 41 ust. 2 (...)

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku od towarów i usług dla dostawy wyrobów medycznych łącznie z wyposażeniem dodatkowym

Fragment:

(...) z tymi wyrobami, umożliwiając ich używanie zgodnie z zastosowaniem przewidzianym przez wytwórcę wyrobu medycznego (art. 3 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy). W związku z powyższym wyposażenie dodatkowe wymienione w przedmiotowym wniosku spełniają definicję wyposażenia wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia, gdyż mimo, iż same odrębnie nie są zarejestrowane jako wyrób medyczny, to są one niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania. Mając na uwadze powyższe przepisy ustawy, wyposażenie dodatkowe w postaci komputera z oprogramowaniem, monitora, drukarki, urządzeń UPS itp., mieszczą się w szeroko pojętej definicji wyrobu medycznego, w wyniku czego podlegają one na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 106 zał. nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 7 %. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Cz wydatki poniesione na montaż dodatkowego wyposażenia do samochodu specjalistycznego produkowanego przez spółkę na terenie SSE są zwolnione od podatku dochodowego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sporządzonym w dniu 29 marca 2006 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu montażu dodatkowego wyposażenia dla wcześniej wyprodukowanego samochodu specjalistycznego w Strefie, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górzenie podziela stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym UZASADNIENIE I. Stan faktyczny: Spółka dnia 15 grudnia 2004 r. uzyskała zezwolenie Nr 79 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W dniu 01.03.06 r. Spółka przeniosła działalność spoza SSE do SSE. Spółka w ramach (...)