Wypłata okresowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypłata okresowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy należności wypłacane żołnierzowi zawodowemu w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% ?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej prostuje , że przepis art. 30 ust. 1 pkt. 4 a ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.z 2000r. Nr. 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004r.- zgodnie z którymod świadczeń pieniężnych otrzymywanych na podstawie odrębnych ustaw, przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze stałej służby , pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20 % należności - nie ma zastosowania do świadczeń , o których mowa w art. 17 ust. 1 oraz w art. 18 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17.12.1974r. o uposażeniu żołnierzy ( Dz.U.z 2002r. Nr. 76 poz. 693 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2004r. Tego rodzaju należności należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku służbowego, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym według skali podatkowej , stanowiącej treść art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)