Wynajem statków powietrznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynajem statków powietrznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

W treści swojego podania stwierdzili Państwo, że są firmą będącą właścicielem jednego oraz użytkownikiem innego statku powietrznego, które zamierzają Państwo wynajmować innym podmiotom do celów innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym. Wskazane wyżej statki powietrzne wymagają zastosowania benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych. Powyższe paliwa, w zależności od celów, do jakich są stosowane, mogą zostać zakupione w cenie zawierającej akcyzę bądź też mogą zostać zakupione w warunkach zwolnienia z akcyzy. W związku z powyższym stanęli Państwo na stanowisku, iż zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 500 z 2006 r. z późn. zm.), są Państwo uprawnionym nabywcą, o którym mowa w § 7 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia, a w konsekwencji jako podmiot gospodarczy są Państwo uprawnieni do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych bez akcyzy na potrzeby związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, a w szczególności na potrzeby: - lotów technicznych i eksploatacyjnych,- przebazowania statków powietrznych,- lotów próbnych i weryfikacyjnych,- lotów zapoznawczych i marketingowych,- lotów szkoleniowych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko Państwa należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1 – 12 załącznika nr 2 do ustawy oraz pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. W myśl art. 65 ust. 1 w/w ustawy stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 233 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, na ciężkie oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 60 zł od 1.000 kilogramów gotowego wyrobu, a na gaz płynny i metan używany do napędu pojazdów samochodowych 700 zł od 1.000 kilogramów gotowego wyrobu. Z kolei przepis (...)

2011
1
maj

Istota:

W treści swojego podania stwierdzili Państwo, że są firmą będącą właścicielem jednego oraz użytkownikiem innego statku powietrznego, które zamierzają Państwo wynajmować innym podmiotom do celów innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym. Wskazane wyżej statki powietrzne wymagają zastosowania benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych. Powyższe paliwa, w zależności od celów, do jakich są stosowane, mogą zostać zakupione w cenie zawierającej akcyzę bądź też mogą zostać zakupione w warunkach zwolnienia z akcyzy. W związku z powyższym stanęli Państwo na stanowisku, iż zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 500 z 2006 r. z późn. zm.), podmioty gospodarcze, z którymi zawarli Państwo umowę na wynajem statków powietrznych do celów gospodarczych innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym są uprawnione do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych w warunkach zwolnienia od akcyzy – na potrzeby związane z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, a w szczególności na potrzeby: - lotów wykorzystujących statki powietrzne do transportu pracowników i towarów, - lotów szkoleniowych i zapoznawczych. Ponadto stoją Państwo na stanowisku, iż jako podmiot gospodarczy posiadający umowy z innymi podmiotami na wynajem statków powietrznych do celów innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym, są Państwo uprawnieni do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych w warunkach zwolnienia od akcyzy oraz obciążania kosztami jej zużycia przez podmioty gospodarcze na mocy umowy najmu statku powietrznego, bez konieczności uzyskania koncesji na obrót paliwami.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko Państwa należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1 – 12 załącznika nr 2 do ustawy oraz pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. W myśl art. 65 ust. 1 w/w ustawy stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 233 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, na ciężkie oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 60 zł od 1.000 kilogramów gotowego wyrobu, a na gaz płynny i metan używany do napędu pojazdów samochodowych 700 zł od 1.000 kilogramów gotowego wyrobu. Z kolei przepis (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), podatnik ma prawo do zakupu wyrobów akcyzowych w postaci benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych bez akcyzy w przypadku, gdy wyroby te zostaną zużyte do lotów związanych z celami gospodarczymi innymi niż prywatne loty o charakterze rekreacyjnym za które uważa się użycie statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, do celów innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 27 września 2005r. (wpływ do Urzędu Celnego w Białymstoku w dniu 12.10.2005 roku), wniesionym przez XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. uprawnienia do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych bez akcyzy w rozumieniu § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), uzupełniony następnie w dniu 09 listopada 2005 roku, Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku postanowił uznać za prawidłowe przedstawione przez podatnika stanowisko, iż na podstawie § (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), podatnik ma prawo do zakupu wyrobów akcyzowych w postaci benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych bez akcyzy w przypadku, gdy wyroby te zostaną zużyte przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które korzystają ze statku na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, do prywatnych lotów rekreacyjnych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 27 września 2005r. (wpływ do Urzędu Celnego w Białymstoku w dniu 12.10.2005 roku), wniesionym przez XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. uprawnienia do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych bez akcyzy w rozumieniu § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), uzupełniony następnie w dniu 09 listopada 2005 roku, Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku postanowił uznać za nieprawidłowe przedstawione przez podatnika stanowisko, iż na podstawie (...)