Wynagrodzenie zmarłego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie zmarłego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy wynagrodzenie zmarłego zleceniobiorcy, wypłacone spadkobiercom należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 14 sierpnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 19 września 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu przekazania spadkobiercom należności po zmarłym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 sierpnia 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wyliczając wynagrodzenie zmarłego należy stosować koszty uzyskania przychodu i ulgę?
W jakiej pozycji druku PIT-11 należy wstawić to wynagrodzenie?
Czy podatek od tego wynagrodzenia podlega wpłacie na PFRON i ZFRON?

Fragment:

(...) chronionej. W dniu 7 sierpnia 2008 roku zmarł pracownik Wnioskodawcy zatrudniony na cały etat. Wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za nie wykorzystany urlop, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży zostały wypłacone na niepełnoletnie dzieci zmarłego, uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym, zgodnie z art. 63 1 § 2 Kodeksu pracy. Wynagrodzenie pobrał prawny opiekun dzieci – ich matka i zarazem konkubina zmarłego. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wyliczając wynagrodzenie zmarłego należy stosować koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową i w jakiej pozycji druku PIT-11/8B należy wstawić konkubinie kwotę wynagrodzenia, które otrzymała na dzieci... Czy za okres 01-07.08.2008 roku Wnioskodawcy przysługuje na zmarłego pracownika dofinansowanie do wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i czy podatek od tego wynagrodzenia podlega podziałowi na 10% przekazywane do PFRON i 90% na Zakładowy Fundusz (...)