Wynagrodzenie zaległe | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenie zaległe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie zaległe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy z tytułu wypłaty zaległych wynagrodzeń za lata 2004-2006 w sytuacji, gdy dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy podatnik jes zobowiązany do zaplacenia 30% podatku?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1, §4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 15 marca 2007r.o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ocenia stanowisko X zamieszkałego w miejscowości Y zawarte w w/w wniosku jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 19 marca 2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: „Jestem zatrudniony na umowę o pracęw spółce XY z siedzibą w YY. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki zostałem powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Do moich obowiązków należyw szczególności negocjowanie warunków (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy pracodawca prawidłowo wykazał spłatę wynagrodzenia za lata 2003, 2004, 2005 wypłaconą we wrześniu 2006 roku jako przychód za 2006 rok?
Fragment:
(...) Podatnik w 2003 roku został zwolniony z pracy z rażącym naruszeniem prawa i w 2006 roku przywrócony do pracy. Pracodawca w 2006 roku, wypłacił za lata 2003, 2004, 2005 zaległe wynagrodzenie i bieżące wynagrodzenie za 2006 rok, wykazując w informacji PIT-11 łączną kwotę przychodu ponad 85 tys. zł. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy pracodawca prawidłowo wykazał spłatę wynagrodzenia za lata 2003, 2004, 2005 wypłaconą we wrześniu 2006 roku jako przychód za 2006 rok? Zdaniem podatnika prawidłowość wystawienia PIT-11 za 2006 budzi wątpliwość, gdyż rozbicie kwot zaległego wynagrodzenia za poszczególne lata i sporządzenie korekt PIT- ów za lata 2003, 2004, 2005 byłoby dla niego korzystniejsze. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że nie zgadza się ze stanowiskiem podatnika o ile stan faktyczny opisany we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.