Wynagrodzenie zaległe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie zaległe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy z tytułu wypłaty zaległych wynagrodzeń za lata 2004-2006 w sytuacji, gdy dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy podatnik jes zobowiązany do zaplacenia 30% podatku?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1, §4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 15 marca 2007r.o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ocenia stanowisko X zamieszkałego w miejscowości Y zawarte w w/w wniosku jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 19 marca 2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: „Jestem zatrudniony na umowę o pracęw spółce XY z siedzibą w YY. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki zostałem powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Do moich obowiązków należyw szczególności negocjowanie warunków (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy pracodawca prawidłowo wykazał spłatę wynagrodzenia za lata 2003, 2004, 2005 wypłaconą we wrześniu 2006 roku jako przychód za 2006 rok?

Fragment:

(...) Podatnik w 2003 roku został zwolniony z pracy z rażącym naruszeniem prawa i w 2006 roku przywrócony do pracy. Pracodawca w 2006 roku, wypłacił za lata 2003, 2004, 2005 zaległe wynagrodzenie i bieżące wynagrodzenie za 2006 rok, wykazując w informacji PIT-11 łączną kwotę przychodu ponad 85 tys. zł. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy pracodawca prawidłowo wykazał spłatę wynagrodzenia za lata 2003, 2004, 2005 wypłaconą we wrześniu 2006 roku jako przychód za 2006 rok? Zdaniem podatnika prawidłowość wystawienia PIT-11 za 2006 budzi wątpliwość, gdyż rozbicie kwot zaległego wynagrodzenia za poszczególne lata i sporządzenie korekt PIT- ów za lata 2003, 2004, 2005 byłoby dla niego korzystniejsze. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że nie zgadza się ze stanowiskiem podatnika o ile stan faktyczny opisany we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku (...)