Wynagrodzenie pracownicze | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenie pracownicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie pracownicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają dochody pracowników zatrudnionych wyłącznie do realizacji programu, czy też może być zwolniona część dochodów pracownika zatrudnionego częściowo do realizacji projektu finansowego za środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 26.04.2004 r. (data wpływu 29.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych regulujących zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych ze środków bezzwrotnej pomocy, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2003 r. zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy diety wypłacane za czas podróży pracownika za granicę bez względu na czas trwania służbowej podróży zagranicznej w wysokości określonej w odrębnych przepisach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku płatnika z dnia 07.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia za czas podróży służbowej pracownika poza granicami kraju stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Płatnik pismem z dnia 07.01.2005 r. wystąpił do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z pisma wynika, że Płatnik mający siedzibę w Polsce zatrudnia na umowę o pracę pracowników, którzy wysyłani są do pracy za granicę. Pracownicy oprócz (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.