Wynagrodzenie pracownicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie pracownicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają dochody pracowników zatrudnionych wyłącznie do realizacji programu, czy też może być zwolniona część dochodów pracownika zatrudnionego częściowo do realizacji projektu finansowego za środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej?

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 26.04.2004 r. (data wpływu 29.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych regulujących zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych ze środków bezzwrotnej pomocy, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2003 r. zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy diety wypłacane za czas podróży pracownika za granicę bez względu na czas trwania służbowej podróży zagranicznej w wysokości określonej w odrębnych przepisach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku płatnika z dnia 07.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia za czas podróży służbowej pracownika poza granicami kraju stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Płatnik pismem z dnia 07.01.2005 r. wystąpił do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z pisma wynika, że Płatnik mający siedzibę w Polsce zatrudnia na umowę o pracę pracowników, którzy wysyłani są do pracy za granicę. Pracownicy oprócz (...)