Wymiar | Interpretacje podatkowe

Wymiar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wymiar. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w sytuacji, gdy wybudowany w 1976r. na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste budynek, w którym podatnik prowadził do 2004r. działalność gospodarczą – zakład gastronomiczny i który nigdy nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych ani amortyzowany zostanie sprzedany w 2005r. to wystąpi obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% uzyskanego przychodu?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.04.2004 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego wybudowanego z własnych nakładów i odebranego do użytkowania w 1976r., wybudowanego na gruncie skarbu Państwa i oddanego w użytkowanie wieczyste do 2030r. wystąpi obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% uzyskanego przychodu. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego UZASADNIENIE Podatnik pismem z dnia 21.04.2004r. (data wpływu do urzędu 22.04.2005r.) – wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pisemnej (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którego sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od jego nabycia, na nabycie lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego objęta jest zwolnieniem przedmiotowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 16.05.2005r. roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy w związku ze sprzedażą własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie i wydatkowaniem osiągniętego przychodu w okresie dwóch lat na zakup lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w hali garażowej, która stanowi część budynku. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego UZASADNIENIE Podatniczka pismem z dnia 16.05.2005r. – wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy od udzielonej darowizny występuje obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz 60 z) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.01.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wątpliwości czy w wyniku podarowania mieszkania umową darowizny wystąpi obowiązek zapłacenia podatku dochodowego, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik pismem z dnia 24.01.2005 roku wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z pisma i załączonego aktu notarialnego dotyczącego umowy darowizny wynika, że dnia 20.01.2005 roku aktem notarialnym Podatnik wraz z małżonką dokonał darowizny na (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wymiar
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.