Wymiar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wymiar. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w sytuacji, gdy wybudowany w 1976r. na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste budynek, w którym podatnik prowadził do 2004r. działalność gospodarczą – zakład gastronomiczny i który nigdy nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych ani amortyzowany zostanie sprzedany w 2005r. to wystąpi obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% uzyskanego przychodu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.04.2004 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego wybudowanego z własnych nakładów i odebranego do użytkowania w 1976r., wybudowanego na gruncie skarbu Państwa i oddanego w użytkowanie wieczyste do 2030r. wystąpi obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% uzyskanego przychodu. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego UZASADNIENIE Podatnik pismem z dnia 21.04.2004r. (data wpływu do urzędu 22.04.2005r.) – wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pisemnej (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którego sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od jego nabycia, na nabycie lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego objęta jest zwolnieniem przedmiotowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 16.05.2005r. roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy w związku ze sprzedażą własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie i wydatkowaniem osiągniętego przychodu w okresie dwóch lat na zakup lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w hali garażowej, która stanowi część budynku. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego UZASADNIENIE Podatniczka pismem z dnia 16.05.2005r. – wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy od udzielonej darowizny występuje obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz 60 z) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.01.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wątpliwości czy w wyniku podarowania mieszkania umową darowizny wystąpi obowiązek zapłacenia podatku dochodowego, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik pismem z dnia 24.01.2005 roku wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z pisma i załączonego aktu notarialnego dotyczącego umowy darowizny wynika, że dnia 20.01.2005 roku aktem notarialnym Podatnik wraz z małżonką dokonał darowizny na (...)