Wymiana udziałów | Interpretacje podatkowe

Wymiana udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wymiana udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z powyżej opisanym objęciem Udziałów w SPV w zamian za aport Udziałów Spółki Kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2016 r. (data wpływu 1 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca zamierza przystąpić do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: SPV). SPV nabędzie od Wnioskodawcy udziały (dalej: Udziały) w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Kapitałowa) w ramach transakcji tzw. „ wymiany udziałów ”, w rozumieniu art. 12 ust 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W momencie przeprowadzenia wymiany udziałów Wnioskodawca będzie Udziałowcem Spółki Kapitałowej posiadającym w tej spółce bezwzględną większość praw głosu. Wymiana udziałów będzie polegać na tym, że Udziały zostaną wniesione przez Wnioskodawcę do SPV w postaci wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego SPV. W zamian za nabyte przez SPV Udziały, SPV wyda Wnioskodawcy udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego Udziałów.
2016
9
sie

Istota:
Skutki podatkowe wymiany udziałów w sytuacji gdy Wnioskodawca wniesienie pakiet udziałów/akcji zapewniających bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały/akcje są nabywane
Fragment:
(...) osiągnięcia (wymiana udziałów). Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym należy nadmienić, że powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Przepis art. 24 ust. 8a ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „ Szczególne zasady ustalania dochodu ”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli: (...)
2016
4
sie

Istota:
Czy w związku z powyżej opisanym objęciem udziałów w SPV w zamian za aport Udziałów Spółki Kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) osiągnięcia (wymiana udziałów). Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym należy nadmienić, że powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Przepis art. 24 ust. 8a ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „ Szczególne zasady ustalania dochodu ”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli: (...)
2016
3
sie

Istota:
Czy w związku z powyżej opisanym objęciem udziałów w SPV w zamian za aport Udziałów Spółki Kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) osiągnięcia (wymiana udziałów). Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym należy nadmienić, że powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Przepis art. 24 ust. 8a ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „ Szczególne zasady ustalania dochodu ”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli: (...)
2016
3
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia spółce nabywanej udziałów celem ich umorzenia.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że transakcja wymiany udziałów ma miejsce wówczas, gdy spełnione są wszystkie warunki, o których mówią powołane wyżej regulacje prawne. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Nabywana). Jak wskazał Wnioskodawca, nabycie nastąpi w ramach wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przyszłości w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi, udziały w Spółce Nabywanej, które Wnioskodawca nabędzie w drodze wymiany udziałów, mogą zostać zbyte Spółce Nabywanej celem umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne w trybie art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Na tle tak opisanego zdarzenia przyszłego wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia ustalenia podstawy opodatkowania. Dokonując zatem rozstrzygnięcia na gruncie analizowanej sprawy w pierwszej kolejności należy wskazać, że przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 12 ust. 4d ww. ustawy, na moment dokonania ww. operacji wymiany udziałów Wnioskodawca, jako spółka nabywająca udziały Spółki Nabywanej nie rozpozna dla celów podatkowych przychodu z tytułu otrzymanych udziałów w Spółce Nabywanej ani też kosztów uzyskania przychodów.
2016
24
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia spółce nabywanej udziałów celem ich umorzenia.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że transakcja wymiany udziałów ma miejsce wówczas, gdy spełnione są wszystkie warunki, o których mówią powołane wyżej regulacje prawne. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Nabywana). Jak wskazał Wnioskodawca, nabycie nastąpi w ramach wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przyszłości w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi, udziały w Spółce Nabywanej, które Wnioskodawca nabędzie w drodze wymiany udziałów, mogą zostać zbyte Spółce Nabywanej celem umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne w trybie art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Na tle tak opisanego zdarzenia przyszłego wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia ustalenia podstawy opodatkowania. Dokonując zatem rozstrzygnięcia na gruncie analizowanej sprawy w pierwszej kolejności należy wskazać, że przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 12 ust. 4d ww. ustawy, na moment dokonania ww. operacji wymiany udziałów Wnioskodawca, jako spółka nabywająca udziały Spółki Nabywanej nie rozpozna dla celów podatkowych przychodu z tytułu otrzymanych udziałów w Spółce Nabywanej ani też kosztów uzyskania przychodów.
2016
24
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia spółce nabywanej udziałów celem ich umorzenia.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że transakcja wymiany udziałów ma miejsce wówczas, gdy spełnione są wszystkie warunki, o których mówią powołane wyżej regulacje prawne. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Nabywana). Jak wskazał Wnioskodawca, nabycie nastąpi w ramach wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przyszłości w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi, udziały w Spółce Nabywanej, które Wnioskodawca nabędzie w drodze wymiany udziałów, mogą zostać zbyte Spółce Nabywanej celem umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne w trybie art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Na tle tak opisanego zdarzenia przyszłego wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia ustalenia podstawy opodatkowania. Dokonując zatem rozstrzygnięcia na gruncie analizowanej sprawy w pierwszej kolejności należy wskazać, że przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 12 ust. 4d ww. ustawy, na moment dokonania ww. operacji wymiany udziałów Wnioskodawca, jako spółka nabywająca udziały Spółki Nabywanej nie rozpozna dla celów podatkowych przychodu z tytułu otrzymanych udziałów w Spółce Nabywanej ani też kosztów uzyskania przychodów.
2016
24
lip

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego?
Fragment:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego. Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „ wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) ”.
2016
24
lip

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego?
Fragment:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego. Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „ wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) ”.
2016
24
lip

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego?
Fragment:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego. Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „ wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) ”.
2016
24
lip

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego?
Fragment:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego. Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „ wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) ”.
2016
24
lip

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego?
Fragment:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów (akcji) w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego. Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „ wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) ”.
2016
24
lip

Istota:
Czy transakcja przedstawiona w opisanym stanie faktycznym spełnia przesłanki uznania za transakcję wymiany udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji, czy nie będzie powodowała obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez Wnioskodawcę?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, opisana wyżej wymiana udziałów wypełnia warunki z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Dlatego, zgodnie z tym przepisem, jej przeprowadzenie w opisanych wyżej okolicznościach nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy. W jej wyniku dojdzie bowiem do wymiany udziałów pomiędzy dwoma podmiotami podlegającymi w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej (w Polsce) opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) - Wnioskodawca nabędzie udziały SpZoo (spółki podlegającej opodatkowaniu CIT w Polsce). W wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów Wnioskodawcy uzyska bezwzględną większość praw głosu w SpZoo w zamian za udziały własne wydane na rzecz zbywającego. ” interpretacji indywidualnej z dnia 29.12.2015 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-1-2/4510-709/15/BD , w której za prawidłowe uznano następujące stanowisko wnioskodawcy: „ W ocenie Wnioskodawcy, transakcja opisana w stanie faktycznym spełnia przesłanki określone w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, pozwalające na uznanie jej za wymianę udziałów, tj.: a. wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji (Wnioskodawca, (...)
2016
22
lip

Istota:
Rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka holdingowa ”). Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wymiany udziałów, pakiet udziałów (dalej: „ Udziały ”) w spółce ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka ”). Spółka będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, gdyż spełnione zostaną warunki zastosowania zwolnienia wymienione w tym przepisie. Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów wydanych wnoszącym przez Wnioskodawcę (dalej: „ Udziały Wnioskodawcy ”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółce, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów. Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółce do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (dalej: „ FIZAN ”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.
2016
17
lip

Istota:
Rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka holdingowa ”). Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wymiany udziałów, pakiet udziałów (dalej: „ Udziały ”) w spółce ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka ”). Spółka będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, gdyż spełnione zostaną warunki zastosowania zwolnienia wymienione w tym przepisie. Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów wydanych wnoszącym przez Wnioskodawcę (dalej: „ Udziały Wnioskodawcy ”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółce, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów. Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółce do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (dalej: „ FIZAN ”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.
2016
17
lip

Istota:
Rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka holdingowa ”).Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wymiany udziałów, pakiet udziałów (dalej: „ Udziały ”) w spółce ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka ”). Spółka będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, gdyż spełnione zostaną warunki zastosowania zwolnienia wymienione w tym przepisie. Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów wydanych wnoszącym przez Wnioskodawcę (dalej: „ Udziały Wnioskodawcy ”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółce, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów. Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółce do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (dalej: „ FIZAN ”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.
2016
17
lip

Istota:
Rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka holdingowa ”).Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wymiany udziałów, pakiet udziałów (dalej: „ Udziały ”) w spółce ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka ”). Spółka będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, gdyż spełnione zostaną warunki zastosowania zwolnienia wymienione w tym przepisie. Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów wydanych wnoszącym przez Wnioskodawcę (dalej: „ Udziały Wnioskodawcy ”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółce, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów. Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółce do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (dalej: „ FIZAN ”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.
2016
17
lip

Istota:
Rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka holdingowa ”).Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wymiany udziałów, pakiet udziałów (dalej: „ Udziały ”) w spółce ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka ”). Spółka będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, gdyż spełnione zostaną warunki zastosowania zwolnienia wymienione w tym przepisie. Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów wydanych wnoszącym przez Wnioskodawcę (dalej: „ Udziały Wnioskodawcy ”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółce, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów. Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółce do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (dalej: „ FIZAN ”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.
2016
17
lip

Istota:
Czy objęcie przez Wnioskodawcę wspólnie z innymi osobami, razem z pozostałymi wspólnikami Spółki A udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki B w opisanym powyżej zdarzeniu nr 1 będzie stanowiło dla Niego wymianę udziałów i w związku z tym powstanie po Jego stronie przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) osiągnięcia (wymiana udziałów). Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym należy nadmienić, że powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Przepis art. 24 ust. 8a ww. ustawy, regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „ Szczególne zasady ustalania dochodu ”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 8a (...)
2016
12
lip

Istota:
Czy opisana wyżej czynność wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A do Spółki B w opisanym zdarzeniu przyszłym (uwzględniając sekwencję zdarzeń tj. w pierwszej kolejności wniesienie do Spółki B przez większościowego udziałowca 52% udziałów w Spółce A) spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu?
Fragment:
Znak: IPPB3/4510-1066/15-2/KK , w której uznano za (neutralną podatkowo) wymianę udziałów następującą sytuację: W wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosu w Sp. Z o.o. (Udziałowiec dokonujący w pierwszej kolejności wymiany udziałów na moment jej przeprowadzenia będzie posiadał bezwzględną większość praw głosu Sp. Z o.o. i całość tych udziałów zostanie przekazana w ramach wymiany udziałów do Spółki Kapitałowej) lub posiadając tę bezwzględną większość praw głosów Sp. Z o.o., zwiększy ilość posiadanych praw głosów Sp. Z o.o. (Udziałowiec dokonujący w drugiej kolejności wymiany udziałów wniesie pozostałe udziały Sp. Z o.o. do Spółki Kapitałowej) w zamian za co wyda własne udziały na rzecz Udziałowców. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 października 2015 r. znak: IPTPB1/4511-404/15-2/MH , Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2015 r. znak: IBPB-1-3/4510-240/15/AW . Na marginesie Wnioskodawca zauważa, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie uległa również treść art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Liczbę mnogą „ wspólników ” zastąpiono liczbą pojedynczą „ wspólnika ”.
2016
12
lip

Istota:
Czy opisana wyżej czynność wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A do Spółki B w opisanym zdarzeniu przyszłym (uwzględniając sekwencję zdarzeń tj. w pierwszej kolejności wniesienie do Spółki B przez większościowego udziałowca 52% udziałów w Spółce A) spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu?
Fragment:
Znak: IPPB3/4510-1066/15-2/KK , w której uznano za (neutralną podatkowo) wymianę udziałów następującą sytuację: W wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosu w Sp. Z o.o. (Udziałowiec dokonujący w pierwszej kolejności wymiany udziałów na moment jej przeprowadzenia będzie posiadał bezwzględną większość praw głosu Sp. Z o.o. i całość tych udziałów zostanie przekazana w ramach wymiany udziałów do Spółki Kapitałowej) lub posiadając tę bezwzględną większość praw głosów Sp. Z o.o., zwiększy ilość posiadanych praw głosów Sp. Z o.o. (Udziałowiec dokonujący w drugiej kolejności wymiany udziałów wniesie pozostałe udziały Sp. Z o.o. do Spółki Kapitałowej) w zamian za co wyda własne udziały na rzecz Udziałowców. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 października 2015 r. znak IPTPB1/4511-404/15-2/MH , Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2015 r. znak IBPB-1-3/4510-240/15/AW . Na marginesie Wnioskodawca zauważa, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie uległa również treść art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Liczbę mnogą „ wspólników ” zastąpiono liczbą pojedynczą „ wspólnika ”.
2016
10
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.