Wymagalność obowiązku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wymagalność obowiązku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy przedstawiona czynność może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że SPSK-2 podpisał z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie umowę pożyczki, na mocy której PAM zobowiązuje się udzielić Szpitalowi pożyczki w wysokości 500.000zł. Pożyczka ta ma być wykorzystana na realizację inwestycji pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej”. Na tle przedstawionego (...)