Wykonywanie pracy osobiście | Interpretacje podatkowe

Wykonywanie pracy osobiście | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonywanie pracy osobiście. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym nalezy dokonać korekty PIT-11/8B za okres po śmierci biegłego przez wystawienie ww. deklaracji na żonę lub z podziałem na dwa okresy do dnia śmierci i po śmierci ?
  2. Jak należy wystawić PIT-11/8B za 2007r., jeżeli oprócz wypłaty w miesiącu lutym, będą jeszcze inne wypłacane inne wynagrodzenia na rzecz zmarłego biegłego ?
Fragment:
(...) W dniu 02.05.2007r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo z nr sygn. .... skierowane przez Sąd Rejonowy dla ... z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Sąd zlecał w drodze postanowienia biegłemu sądowemu wykonywanie opinii na potrzeby toczących się postępowań sądowych. Zdaniem Sądu wynagrodzenie to jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W dniu 19.09.2006r. biegły zmarł, a Sąd został poinformowany o tym facie przez wdowę w dn. 02.03.2007r. Jednocześnie Pani S. wystąpiła o wystawienie deklaracji PIT-11/8B na jej nazwisko za okres od chwili śmierci męża, na co Sąd udzielił odpowiedzi odmownej. W kolejnym piśmie zona zmarłego wystapiła o wystawienie PIT-11/8B na zmarłego z podziałem na dwa okresy, tj. do dnia śmierci i po (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka zarządu.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2005r. , ( data wpływu do tut. Urzędu 16.05.2005r. , uzupełnione w dniu 01.06.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka zarządu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawia:uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona pełni w Spółce funkcję członka zarządu, za wypełnianie której otrzymuje wynagrodzenie. Strona ma wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług w/w wynagrodzenia. Zdaniem Strony wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.