Wykonywanie pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonywanie pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracownika. Z uwagi na zły stan zdrowia zamierza udzielić synowi pełnomocnictwa do prowadzenia bieżących spraw firmy.
Czy pełnienie pełnomocnictwa przez syna - pomoc w prowadzeniu firmy jest przychodem z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a, art. 14 b, art. 14 c, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 23.03.2007 r. wniosku. W dniu 23.03.2007 r. wpłynął do tut. Urzędu Pana wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, mianowicie przepisu art. 14 ust. 2 pkt 8 oraz art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą i zatrudnia jednego pracownika. W związku z problemami zdrowotnymi zamierza Pan udzielić synowi pełnomocnictwa do prowadzenia bieżących spraw firmy. Do zadań syna będzie należało również wystawienie i odbiór faktur. Czy wyżej opisana praca przez pełnoletniego syna jest przychodem z prowadzonej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Syn wyjechał do Anglii i tam przeniósł swoje czynności życiowe. Pracuje w Anglii gdzie otrzymał certyfikat rezydenta, proszę podać jakie syn ma obowiązki podatkowe w Polsce?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13.03.2006r. W dniu 13.03.2006r. złożono do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie informacji jaki sposób rozliczenia obowiązuje podatnika, który w lipcu 2004r. wyjechał do Anglii, gdzie podjął pracę zarobkową i zamierza tam pozostać na stałe gdyż od 2005r. otrzymał certyfikat rezydenta. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym informujemy, iż podatnik, którego miejsce zamieszkania nie znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a centrum życiowych interesów znajduje się w Anglii oraz który posiada status rezydenta w (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2004 r. (uzupełnione w dniu 2.04.2004 r. i 15.04.2004 r. o opłatę skarbową i o własne stanowisko) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), informuje: Zgodnie z art. 22 ust 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy: podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł, miejsce (...)