Wykonujący | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonujący. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowania czynności wykonywanych przez biegłego na zlecenie prokuratury rejonowej

Fragment:

(...) ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W świetle art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje m.in. wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność ta została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Mając na uwadze powyższe uznać należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, tj. wydawanie opinii dla Prokuratury Rejonowej w L. stanowią świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej (...)

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez biegłego sądowego na zlecenie sądu grodzkiego

Fragment:

(...) ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W świetle art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje m.in. wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność ta została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Mając na uwadze powyższe uznać należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, tj. wydawanie opinii dla Sądu Rejonowego w R. stanowią świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub (...)