Wykonawstwo | Interpretacje podatkowe

Wykonawstwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonawstwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanej sytuacji poniesione wydatki można odliczyć od podatku w ramach praw nabytych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia - uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 22.04.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej odliczenia w 2005r. nowych odliczeń , jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 1999-2002 poniósł Pan wydatki na kupno nowego mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej. W ramach rocznego rozliczenia podatkowego w ciągu tych lat dokonał Pan odliczeń w ramach ulgi budowlanej. Ponadto z odliczeń w ramach ulgi budowlanej korzystał Pan również przed 1999r., zatem łączna kwota odliczeń w latach 1992-2003 wyniosła 35.016,64 zł. W 2004r. wobec spółdzielni mieszkaniowej ogłoszono (...)
2011
1
lut

Istota:
Uzupełnić
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2003 r. (znak: G-70/2003), uzupełnionego pismem z dnia 27.11.2003 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), stawka podatku wynosi 22 %. Zgodnie z art. 18 ust. 2 tej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 %. W poz. 107 załącznika nr 3 do ww. ustawy wymienione zostały roboty ogólnobudowlane związane z budowa autostrad, dróg kołowych i szynowych oraz pasów startowych o symbolu PKWiU 45.23.1. Zdaniem jednostki, realizowane na podstawie zawartej umowy zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingów przy...” oraz wszystkie roboty, jakie wchodzą w skład tego (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wykonawstwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.