Wykonawstwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonawstwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy w opisanej sytuacji poniesione wydatki można odliczyć od podatku w ramach praw nabytych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia - uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 22.04.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej odliczenia w 2005r. nowych odliczeń , jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 1999-2002 poniósł Pan wydatki na kupno nowego mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej. W ramach rocznego rozliczenia podatkowego w ciągu tych lat dokonał Pan odliczeń w ramach ulgi budowlanej. Ponadto z odliczeń w ramach ulgi budowlanej korzystał Pan również przed 1999r., zatem łączna kwota odliczeń w latach 1992-2003 wyniosła 35.016,64 zł. W 2004r. wobec spółdzielni mieszkaniowej ogłoszono (...)

2011
1
sty

Istota:

Uzupełnić

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2003 r. (znak: G-70/2003), uzupełnionego pismem z dnia 27.11.2003 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), stawka podatku wynosi 22 %. Zgodnie z art. 18 ust. 2 tej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 %. W poz. 107 załącznika nr 3 do ww. ustawy wymienione zostały roboty ogólnobudowlane związane z budowa autostrad, dróg kołowych i szynowych oraz pasów startowych o symbolu PKWiU 45.23.1. Zdaniem jednostki, realizowane na podstawie zawartej umowy zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingów przy...” oraz wszystkie roboty, jakie wchodzą w skład tego (...)