Wykonanie zastępcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonanie zastępcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy koszt zakupu zastępczego jakim obciążona została Spółdzielnia z tytułu niezrealizowania części kontraktów na sprzedaż pszenicy, jest kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) cenach. W związku z powyższym Podatnik (dłużnik) został obciążony przez kontrahenta (wierzyciela) kosztami zakupu zastępczego, ponieważ były one znacznie wyższe od przewidywanej w kontraktach kary. Należy zatem zwrócić uwagę, iż skutki niewykonania zobowiązania zostały uregulowane w dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przy niektórych rodzajach świadczeń w razie zwłoki dłużnika staje się dopuszczalne tzw. wykonanie zastępcze, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy oznaczone co do gatunku. Warunki zastosowania i zakres wykonania zastępczego unormowano w art. 479 i art. 480 ww. ustawy. Zgodnie z art. 479 tej ustawy jeżeli przedmiotem świadczenia jest określona ilość rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, wierzyciel może w razie zwłoki dłużnika nabyć na jego koszt taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku albo żądać od dłużnika zapłaty ich wartości, zachowując w obu wypadkach (...)