Wykonanie wyroku | Interpretacje podatkowe

Wykonanie wyroku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonanie wyroku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wypłacona nagroda jubileuszowa zasadzona wyrokiem sądu a następnie po 10 dniach zwrócona na rachunek bankowy płatnika jest przychodem ze stosunku pracy w myśl art.10 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. (Dz.U. z 2000r. Nr 14 , poz.176 ze zm. )
Fragment:
(...) Zgodnie z art.10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14 , poz.176 ze zm. ) źródłami przychodów są: m.in. stosunek służbowy , stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną , praca nakładcza , emerytura lub renta. Zatem nagroda jubileuszowa wypłacona na podstawie wyroku sądowego na rzecz byłego pracownika stanowi jego przychód ze stosunku pracy określony w art.12 ust.1 w/w ustawy.Za przychody ze stosunku służbowego w myśl art.12 ust.1 w/w ustawy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż w 2004 r. nieruchomości skutkuje obowiązkiem zapłacenia 10% podatku dochodowego w sytuacji, gdy nieruchomość została zakupiona w 1993 r., w 2001 r. został podpisany akt notarialny sprzedaży w/w nieruchomości, jednak umowa sprzedaży okazała się nieważna i nastąpiło - zgodnie z wyrokiem sądu - przeniesienie własności w/w nieruchomości z powrotem na podatników?
Fragment:
(...) Odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane (...) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...), jest źródłem przychodów o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r, Nr 14, poz.176 ze zm.). Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia takiej nieruchomości jest uzależnione od okresu, jaki upłynął od momentu nabycia oraz sposobu w jaki nabycie miało miejsce. Podatnicy przedmiotową nieruchomość nabyli dnia 18 lutego 1993 r., po czym 27 kwietnia 2001 r podpisany został akt notarialny przenoszący własność przedmiotowej nieruchomości na kolejnych nabywców. Jednak z uwagi na istotną wadę złożonego przez nabywców oświadczenia woli o nabyciu nieruchomości, umowa sprzedaży stała się (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.