Wykonanie (wykonywanie) | Interpretacje podatkowe

Wykonanie (wykonywanie) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonanie (wykonywanie). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy usługi montażu, instalacji wykonania kominków w budownictwie mieszkaniowym są opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności przyjmuje zlecenia na wykonanie kominków w budynkach mieszkalnych i użytkowych objętych w PKD symbolem 45.45.Z . W przypadku gdy klient zleci wykonanie kominka niemieckiego producenta, Strona sprowadza go w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, co dokumentuje fakturą wewnętrzną wystawioną ze stawka 22 %. Za wykonanie kominka Strona wystawia klientowi fakturę. W przypadku realizacji zamówienia na dostawę gotowego piecyka (inny (...)
2011
1
maj

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane powinno być wytwarzanie trumien z powierzonego materiału, w ramach którego wykonywane są następujące czynności: struganie elementów drewnianych, szlifowanie, przycinanie, zbijanie w gotowy wyrób i malowanie ?
Fragment:
(...) Minister Finansów w § 67 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia z 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 27, poz. 268 z 2002 roku ze zmianami), zwolnił od podatku od towarów i usług sprzedaż, z wyjątkiem eksportu, której przedmiotem są trumny, urny i utensylia pogrzebowe sprzedawane łącznie z trumną lub urną (bez względu na symbol PKWiU). Zgodnie z opiniami organów statystycznych, wykonywanie czynności współdziałania w procesie produkcji (świadczonych na zlecenie producentów) zalicza się do kategorii, w której sklasyfikowany jest ten wyrób, o ile nie zostały dla tych czynności wyodrębnione osobne grupowania klasyfikacyjne. Czynności polegające na wykonywaniu (na powierzonym przez zleceniodawcę materiale) czynności strugania, szlifowania, przycinania pod zamówiony wymiar, zbijania, malowania, których efektem końcowym jest wyrób w postaci trumny o symbolu PKWiU (...)
2011
1
sty

Istota:
Dotyczy bezpośredniej realizacji programów finansowanych za środków pomocowych
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po dokonaniu analizy sytuacji opisanej w zapytaniu z dnia 27.01.2004 r., informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego we wnioskowanej sprawie: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 46 zwalnia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.