Wykonanie umowy | Interpretacje podatkowe

Wykonanie umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonanie umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymane odszkodowanie od przewoźnika z tytułu wykonywania usługi winno być opodatkowane na gruncie ustawy o podatku VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2006 r., doręczonego w dniu 20.07.2006 r. z zakresu podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskodawca - Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą styropianu i papy asfaltowej. Transport tych towarów do odbiorców w kraju i zagranicą Spółka zleca krajowemu przewoźnikowi. Podatnik przedstawia następujące przykłady zdarzeń: 1) W czasie transportu z winy przewoźnika nastąpiło uszkodzenie towaru i wyrób powrócił do zakładu (wyrób został przekwalifikowany na II gatunek i po przepakowaniu przeznaczony jest do ponownej sprzedaży lub w przypadku zbyt dużych uszkodzeń – dotyczy tylko styropianu - powrócił do produkcji jako regranulat - (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik zawarł z firmą prowadzącą sprzedaż produktów samochodowych umowę o świadczenie usług promocji i reklamy i za okres pierwszych 54 m-cy otrzymał w formie zaliczki 90 % wartości zawartej umowy. Czy ewidencjonowanie przychodu z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet usług promocji i reklamy w wysokości 1/54 jest przychodem?
Fragment:
(...) Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku pana Zbigniewa C. z dnia 8.06.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu - 10.06.2005 r.) uzupełnionego w dniu 27.06.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku. Wnioskiem z dnia 8.06.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu - 10.06.2005 r.) uzupełnionym w dniu 27.06.2005 r. pan Zbigniew C. zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny podatnik podał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów samochodowych, (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.