Wyjaśnienie | Interpretacje podatkowe

Wyjaśnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyjaśnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) Nie znajduje uzasadnienia zarzut dotyczący wadliwości decyzji odwoławczej - naruszenie art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 O.p., bowiem decyzja ta zawiera: uzasadnienie faktyczne i prawne, wskazanie dowodów na których organ oparł ustalenia faktyczne, wyjaśnienie dlaczego nie przeprowadzono dalszych dowodów i wyjaśnienie z jakich przyczyn nie uwzględniono wskazanych przez stronę odliczeń darowizn od dochodu.
2) Wobec faktu, iż skarżący nie zarzucają niedostrzeżenia przez Sąd naruszenia przez organy zasady swobodnej oceny dowodów (art. 191 O.p.), pozwala na wyprowadzenie wniosku, że nie kwestionują tym samym, że materiał dowodowy zgromadzony w aktach pozwalał na ocenę, że skarżący nie dokonali darowizn na rzecz Oddziału Filialnego Stowarzyszenia... w K... oraz na rzecz Sanktuarium Maryjnego w G..., co powoduje, iż nie może zostać uwzględniony zarzut naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 26 ust. 7 ustawy o pdof wskutek jego niezastosowania.
Fragment:
(...) wskazanie dowodów na których organ oparł ustalenia faktyczne, wyjaśnienie dlaczego nie przeprowadzono dalszych dowodów i wyjaśnienie z jakich przyczyn nie uwzględniono wykazanych przez stronę odliczeń darowizn od dochodu. Sąd nie naruszył również art. 141 § 4 p.p.s.a., który to przepis określa składniki uzasadnienia wyroku sądu (zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie). Jako podstawę prawną oddalenia skargi Sąd wskazał art. 151 p.p.s.a., wyjaśniając przy tym, dlaczego skarga nie została uwzględniona. Jak wyżej wyjaśniono Sąd słusznie nie dopatrzył się naruszenia zaskarżoną decyzją (i w toku postępowania ją poprzedzającego) przepisów postępowania, które mogłoby mieć wpływ na wynik sprawy. Należy zauważyć, że skarżący nie zarzucają w skardze kasacyjnej niedostrzeżenia przez Sąd naruszenia przez organy zasady (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wyjaśnienie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.