Wygrana | Interpretacje podatkowe

Wygrana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wygrana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku podatkowego w związku z wygraną w loterii
Fragment:
W styczniu 2017 r. we włoskiej loterii typu zdrapka Wnioskodawczyni wygrała kwotę 500.000 euro, z której rozliczyła się według obowiązujących we Włoszech przepisów (podatek od wygranej 6%). Po wygranej Wnioskodawczyni wspólnie z partnerem postanowili przeprowadzić się do Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z powyższym Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce, od dochodu w postaci wygranej we Włoszech, od którego został już odprowadzony podatek? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce od wyżej wymienionej wygranej, ponieważ w momencie wygranej mieszkała, pracowała i odprowadzała podatki we Włoszech. Tam toczyło się całe życie prywatne i zawodowe Wnioskodawczyni, a w Polsce bywała jedynie kilka dni w roku. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni nie spełnia ona przesłanek określonych w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2017
5
sie

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 do wygranych w grze internetowej.
Fragment:
W sytuacji, gdy gracz na koncie w grze będzie posiadał 100 wygranych żetonów, z który zleci częściową wypłatę – przykładowo 10 żetonów, które administrator zamieni na PLN jeden do jednego (wartość wypłaty 10 zł) – to czy od takiej kwoty administrator ma obowiązek potrącić podatek od wygranej i przesłać do właściwego urzędu skarbowego, a graczowi wysłać pomniejszoną sumę wygranej o podatek? Czy ustalona jest kwota, która jest zwolniona od podatku od wygranych? Jeśli tak, to ile razy w określonym czasie może być wypłacona jednorazowo kwota 760 zł zwolniona z podatku od wygranych? Przykład: gracz wypłacił 760 zł jako wygraną w grze, kwota jest zwolniona z podatku od wygranych – jak często gracz może wypłacić taką kwotę? Czy wielokrotnie? Czy czas, w którym gracz wypłaca wygraną, nie ma znaczenia, aby kwota jednorazowej wypłaty nie przekraczała 760 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, jako organizator gry powszechnie dostępnej w Internecie Wnioskodawca nie powinien naliczać 10% podatku od wygranych poniżej 760 zł. Natomiast w sytuacji, gdy jednorazowo wypłacana wygrana będzie wyższa niż 760 zł – Wnioskodawca musi naliczyć 10% podatek od tej kwoty, a pomniejszoną kwotę wypłacić graczowi. Potrąconą kwotę podatku od wygranej Wnioskodawca ma obowiązek przesłać do właściwego urzędu skarbowego. Zaś w sytuacji, gdy jednorazowo wypłacana wygrana nie przekroczy 760 zł, to wartość tej nagrody zwolniona jest z opodatkowania i można wypłacić taką kwotę wielokrotnie.
2017
17
maj

Istota:
Skutki podatkowe związane z otrzymaniem nagrody w ramach przeprowadzonej loterii promocyjnej
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wygranego w loterii promocyjnej samochodu powinna zostać opodatkowana w formie ryczałtu w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 596), mówiącym, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranego samochodu mógłby podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f., który mówi, że wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych są wolne od podatku, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł. W odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego powyższe zwolnienie nie znajduje zastosowania, ponieważ wartość nagrody przekracza kwotę 2.280 zł. Przy niemożności skorzystania ze zwolnienia, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. zastosowanie znajdują zasady opodatkowania przewidziane w powołanym wyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czyli 10% podatek od wartości nagrody pobierany jest przez płatnika, którym jest organizator loterii promocyjnej.
2016
15
gru

Istota:
W zakładach wzajemnych prowadzonych za pośrednictwem internetu i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika
Fragment:
Maksymalna jednorazowa wartość wygranej z pojedynczego zakładu przekroczy kwotę 2.280 zł. Zatem w świetle powołanych powyżej uregulowań prawnych należy uznać, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekracza kwotę 2.280 zł, to opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega cała wartość wygranej. Jak wynika z wcześniej powołanego art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Stosownie (...)
2016
6
gru

Istota:
Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży samochodu wygranego w konkursie radiowym przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania auta w sytuacji, gdy cena sprzedaży była niższa niż cena rynkowa i cena w salonie a podatek od wygranej został opłacony przez organizatora?
Fragment:
Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży samochodu wygranego w konkursie radiowym przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania auta w sytuacji, gdy cena sprzedaży była niższa niż cena rynkowa i cena w salonie a podatek od wygranej został opłacony przez organizatora... W ocenie Wnioskodawcy zobowiązanie podatkowe nie powstanie. Kosztem w niniejszej sprawie będzie wartość samochodu przyjęta do obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w konkursie. Przychód z odpłatnego zbycia samochodu jest niższy od wartości rynkowej tego samochodu. W związku z powyższym, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nie wystąpi. Wartość rynkowa wygranego przez Wnioskodawcę samochodu w momencie jego sprzedaży wynosiła 39 000 zł. Przychód uzyskany ze sprzedaży wynosił 32 000 zł. Według dokumentów jakie Wnioskodawca otrzymał od organizatora konkursu (Radio) auto kosztowało 22 985 zł netto, podatek 5 286 zł 55 gr, cena brutto 28 272 zł. Kwota brutto samochodu, jaką zapłacił organizator konkursu jest niższa od kwoty rynkowej, ponieważ uwzględnia ona rabat od producenta za znaczną ilość kupionych aut na nagrody. W związku z tym, że Wnioskodawca nie uzyskał w roku podatkowym 2015 żadnych dochodów, oraz kwota którą uzyskał ze sprzedaży auta nie jest wyższa od ceny rynkowej, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego PIT-37 i odprowadzenia podatku od tej sprzedaży.
2016
1
cze

Istota:
Wygrana w kasynie, poker.
Fragment:
Nr 209, poz. 1316) wolne od podatku dochodowego są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poszczególne kasyna gry, w których Wnioskodawca uzyskał przedmiotowe wygrane były urządzane i prowadzone przez podmioty uprawnione do tego w świetle przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących odpowiednio w Hiszpanii, we Włoszech, Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii, a zatem w państwach będących członkami Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami były zorganizowane także same turnieje pokera, w których uczestniczył Wnioskodawca. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wygrane w turniejach pokera uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2013 - 2014 w kasynach gry, które były urządzane i prowadzone przez uprawnione do tego podmioty na terytorium Hiszpanii, Włoch, Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.
2016
24
mar

Istota:
Opodatkowanie wygranej w turnieju pokera, który odbył się na terytorium Republiki Czeskiej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2016 r. (data wpływu: 14 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wygranej w turnieju pokera na terytorium Republiki Czeskiej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wygranej w turnieju pokera na terytorium Republiki Czeskiej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W związku z wygraną w turnieju pokerowym organizowanym w dniach 13-14 czerwca 2015 r. przez A na terenie Republiki Czeskiej. Wnioskodawca otrzymał wygraną w wysokości 7300 euro, która została przelana na jego konto w banku. Wnioskodawca uważa, że ta wygrana powinna być zwolniona od podatku, ponieważ w myśl ustawy o podatkach od osób fizycznych turniej pokerowy został przeprowadzony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wygrana Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu... Zdaniem Wnioskodawcy, jego wygrana jest zwolniona od podatku w myśl ustawy od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 6.
2016
11
mar

Istota:
Czy wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży wygranego samochodu przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania nagrody w dniu 7 listopada 2014 r.?Czy sprzedaż samochodu należy wykazać w zeznaniu rocznym za 2014 r.? Jeżeli powyższą sprzedaż należy wykazać w zeznaniu rocznym, to czy w przypadku sprzedaży samochodu o wartości 75.000 zł za kwotę mniejszą od wymienionej przed upływem sześciu miesięcy, należy wypełnić zeznanie roczne w rubryce „inne przychody” i jako przychód wykazać kwotę 48.000 zł, jeżeli zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej nagrody w konkursach zapłacił organizator konkursu, będący fundatorem nagrody?
Fragment:
W loterii wzięła Pani udział jako osoba prywatna i jako taka osoba sprzedała Pani wygrany samochód. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży wygranego samochodu przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania nagrody w dniu 7 listopada 2014 r.... Czy sprzedaż samochodu należy wykazać w zeznaniu rocznym za 2014 r.... Jeżeli powyższą sprzedaż należy wykazać w zeznaniu rocznym, to czy w przypadku sprzedaży samochodu o wartości 75.000 zł za kwotę mniejszą od wymienionej przed upływem sześciu miesięcy, należy wypełnić zeznanie roczne w rubryce „ inne przychody ” i jako przychód wykazać kwotę 48.000 zł, jeżeli zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej nagrody w konkursach zapłacił organizator konkursu, będący fundatorem nagrody... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze sprzedaży rzeczy podlegających opodatkowaniu, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Wartość wygranego samochodu (75.000 zł) będąca podstawą do naliczania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej (8.332 zł 50 gr – zapłaconego przez fundatora nagrody, a będąca nadwyżką nad wartość samochodu do wysokości rzeczywistej wartości nagrody) należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
2015
20
gru

Istota:
Przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło jego nabycie, czyli wygrana w konkursie i koszty nabycia tego samochodu oraz ewentualnie poczynione nakłady, należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie, w rubryce „inne źródła”. Każdy bowiem podatnik, sprzedając rzecz przed upływem pół roku od jej nabycia, zobowiązany jest do wykazania w zeznaniu rocznym przychodu, kosztów jego uzyskania oraz wyniku tej transakcji, czyli dochodu lub straty.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu wygranego w konkursie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wygrał w konkursie samochód Audi A3 Limousine o wartości 108.490,000 zł (sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) brutto (według ceny z faktury, którą Wnioskodawca otrzymał od organizatora konkursu). W ramach wygranej w tejże loterii mieściła się także nagroda pieniężna w wysokości należnego podatku od tej nagrody po jej ubruttowieniu. Ryczałtowy podatek z tytułu wygranej w wysokości 10% został w całości zapłacony przez organizatora konkursu. Przed upływem pół roku – licząc od końca miesiąca, w którym nagroda została odebrana, Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotowy samochód za kwotę 90.000,000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, niższą niż wartość z faktury). Wygrany samochód nie jest odpowiednikiem fabrycznie sprzedawanych samochodów, lecz ich zubożoną wersją. Wygrany samochód został odebrany w dniu 18 listopada 2014 r. na mocy porozumienia, które oznacza, że samochód został przekazany do dyspozycji Wnioskodawcy i stał się Jego własnością. Wnioskodawca składa zapytanie w tej sprawie, gdyż informował się telefonicznie we właściwym Urzędzie Skarbowym na ten temat i otrzymał odpowiedź, że będzie musiał zapłacić podatek.
2015
7
cze

Istota:
Czy od ww. wygranej Wnioskodawca musi odprowadzić podatek?
Fragment:
(...) wygranej lub nagrody. Fakt, iż Wnioskodawca trafił zakład wielokrotny w internetowych zakładach bukmacherskich prowadzonych przez Firmę z siedzibą na G. wskazuje na to, że powyższe przepisy art. 21 ust. 1 pkt 6a oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą miały tutaj zastosowania. Przedmiotowa wygrana w wysokości 170.000 zł została bowiem uzyskana na terytorium G.u, który nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej jak również nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, wskazać należy, że Wnioskodawca – zgodnie ze swoim stanowiskiem – od przedmiotowej wygranej winien uiścić podatek dochodowy. Wygraną – zgodnie z ustawą – należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł zgodnie z dyspozycją powołanego wyżej art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. Do omawianej wygranej będą miały zastosowanie ogólne zasady opodatkowania, tj. opodatkowanie według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tego tytułu Wnioskodawca winien wykazać w zeznaniu podatkowym (łącznie z innymi dochodami) składanym stosownie do art. 45 ust. 1 cyt. ustawy do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskany został owy przychód.
2015
19
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wygrana
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.