Wygaśnięcie | Interpretacje podatkowe

Wygaśnięcie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wygaśnięcie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu orzeczone decyzją administracyjną w zamian za odszkodowanie na rzecz Wnioskodawcy stanowi odpłatną dostawę towarów
Fragment:
(...) art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych realizowanych w ramach projektu inwestycyjnego "...", Prezydent Miasta orzekł o ustaleniu odszkodowania na rzecz Spółki w wysokości 1.241.971 złotych za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 3/108, 3/111, 3/129, 3/130, 3/133 oraz 3/157 w obrębie 1026 miasta. Odszkodowanie za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.241.971 złotych, o którym mowa wyżej, zostało ustalone na podstawie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową kompleksu działek położonych w obrębie geodezyjnym 1026 miasta. Zgodnie z punktem 10 przedmiotowego operatu szacunkowego ppkt 5 "Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatków i opłat związanych ze sprzedażą nieruchomości w tym podatku VAT”. Zatem w przedstawionym stanie (...)
2012
20
sty

Istota:
Czy wygaśnięcie wymagalnego niezapłaconego zobowiązania podatnika (dłużnika) i wygaśnięcie odpowiadającej temu zobowiązaniu wierzytelności spółki zależnej (wierzyciela), w wyniku połączenia tych spółek w drodze przejęcia wierzyciela (spółki przejmowanej) przez dłużnika (spółkę przejmującą) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie spółki przejmującej?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Spółka z o.o. (podatnik) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym innej spółki z o.o., wobec której ma zobowiązanie wymagalne (dług), zapadłe w kwocie 700.000 zł z tytułu czynszu najmu. Wierzytelność z tytułu czynszu stanowiła w poszczególnych okresach dla spółki zależnej (wierzyciela) przychód należny. Od dochodu z tego tytułu spółka (wierzyciel) odprowadziła w odpowiednich okresach podatek dochodowy. Zaś dla podatnika zobowiązanie z tytułu czynszu stanowiło koszt uzyskania przychodu. Podatnik w 2004r. zamierza dokonać połączenia ze spółką zależną (wierzycielem) poprzez przejęcie całego jej majątku. Ocena prawna stanu faktycznego: Uregulowania dotyczące zasad łączenia się spółek zawarte są w ustawie z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.