Wydawnictwo specjalistyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydawnictwo specjalistyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wydawanie czasopisma oznaczonego symbolem ISSN, objętego kodem PKWiU 22.13.10-00.29opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 0%

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08. 1997r – Ordynacja Podatkowa ( Dz.U z 2005r nr 8 poz. 60 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Strony w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Strona wystąpiła z prośbą o udzielenie informacji w sprawie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do wydanego i sprzedawanego dwumiesięcznika „ Sygnały Troski” o tematyce Sciśle pedagogiczno-katechetycznej adresowanego do odbiorców zainteresowanych wspólczesnymi ajawiskami kulturowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży, ich opisem, analizą i wskazowkami wychowawczo-metodycznymi- kierowany będzie głównie do środowiska nauczycielskiego o orientacji chrześcijańskiej. Czasopismo jest oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13.10-00.29, którego nakład nie przekroczy 15.000 egzemplarzy. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy niżej opisane dokumenty uprawniają Spółkę do stosowania dla przedmiotowej transakcji obniżonej do wysokości 0% stawki podatku?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca współpracuje z Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL (dalej nazywana: Eurocontrol) z siedzibą w Brukseli, posiadającej status organizacji międzynarodowej. W ramach wspomnianej współpracy Eurocontrol, na mocy zamówienia złożonego w 1993r., nabywa rokrocznie uaktualnienia wydawanej przez Przedsiębiorstwo publikacji pod nazwą Zbiór Informacji Lotniczych - Polska (dalej: AIP Polska). Jest to publikacja wymienno-kartkowa, podlegająca okresowej aktualizacji. Zamówienie, o którym mowa wyżej, dotyczy uaktualnień za 1994r. i zawiera specyfikację zamawianych przez Eurocontrol towarów. Zgodnie z pkt 5 ogólnych warunków umowy, stanowiących integralną część publikacji, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% do wydawanego i sprzedawanego przez Wydawnictwo czasopisma A. zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 3 lit.a tiret drugie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08. 1997r - Ordynacja Podatkowa ( Dz.U z 2005r nr 8 poz. 60 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego -uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Strona wystąpiła z prośbą o udzielenie informacji w sprawie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do wydawanego i sprzedawanego czasopisma A. adresowanego do dzieci wczesnoszkolnych zawierającego treści religijne , kulturalne , edukacyjne, oznaczonego symbolem ISSN, objętego kodem PKWiU 22.13.10-00.22, którego nakład wynosi 12.000 egzemplarzy. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza co następuje : Zgodnie z przepisem zawartym w art.146 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11marca 2004 o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku 0% stosuje się do : dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia - książek (PKWiU ex 22.11 - z wyłączeniem książek adresowanych (...)