Wydawnictwo specjalistyczne | Interpretacje podatkowe

Wydawnictwo specjalistyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydawnictwo specjalistyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydawanie czasopisma oznaczonego symbolem ISSN, objętego kodem PKWiU 22.13.10-00.29opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 0%
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08. 1997r – Ordynacja Podatkowa ( Dz.U z 2005r nr 8 poz. 60 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Strony w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Strona wystąpiła z prośbą o udzielenie informacji w sprawie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do wydanego i sprzedawanego dwumiesięcznika „ Sygnały Troski” o tematyce Sciśle pedagogiczno-katechetycznej adresowanego do odbiorców zainteresowanych wspólczesnymi ajawiskami kulturowymi dotyczącymi dzieci i młodzieży, ich opisem, analizą i wskazowkami wychowawczo-metodycznymi- kierowany będzie głównie do środowiska nauczycielskiego o orientacji chrześcijańskiej. Czasopismo jest oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13.10-00.29, którego nakład nie przekroczy 15.000 egzemplarzy. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy niżej opisane dokumenty uprawniają Spółkę do stosowania dla przedmiotowej transakcji obniżonej do wysokości 0% stawki podatku?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca współpracuje z Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL (dalej nazywana: Eurocontrol) z siedzibą w Brukseli, posiadającej status organizacji międzynarodowej. W ramach wspomnianej współpracy Eurocontrol, na mocy zamówienia złożonego w 1993r., nabywa rokrocznie uaktualnienia wydawanej przez Przedsiębiorstwo publikacji pod nazwą Zbiór Informacji Lotniczych - Polska (dalej: AIP Polska). Jest to publikacja wymienno-kartkowa, podlegająca okresowej aktualizacji. Zamówienie, o którym mowa wyżej, dotyczy uaktualnień za 1994r. i zawiera specyfikację zamawianych przez Eurocontrol towarów. Zgodnie z pkt 5 ogólnych warunków umowy, stanowiących integralną część publikacji, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% do wydawanego i sprzedawanego przez Wydawnictwo czasopisma A. zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 3 lit.a tiret drugie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08. 1997r - Ordynacja Podatkowa ( Dz.U z 2005r nr 8 poz. 60 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego -uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Strona wystąpiła z prośbą o udzielenie informacji w sprawie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do wydawanego i sprzedawanego czasopisma A. adresowanego do dzieci wczesnoszkolnych zawierającego treści religijne , kulturalne , edukacyjne, oznaczonego symbolem ISSN, objętego kodem PKWiU 22.13.10-00.22, którego nakład wynosi 12.000 egzemplarzy. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza co następuje : Zgodnie z przepisem zawartym w art.146 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11marca 2004 o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku 0% stosuje się do : dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia - książek (PKWiU ex 22.11 - z wyłączeniem książek adresowanych (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.