Wydawnictwo naukowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydawnictwo naukowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę opodatkowania należy zastosować przy dostawie broszur mieszczących się w grupowaniu PKWiU 22.11.21-60.90?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu pisma Podatnika z dnia 06.10.2005 r., znak:L.Dz.-2-2005-X w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w piśmie wymienionym powyżej za prawidłowe. Podatnik zwraca się z pytaniem dotyczącym określenia stawki podatku od towarów i usług jaka powinna być zastosowana przy dostawie broszur o numerze PKWiU 22.11.21-60.90 , która będzie realizowana na rzecz Wyższej Szkoły z pozyskanych przez zleceniodawcę środków (...)