Wydatki szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Wydatki szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki szkoleniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dot. zaliczenia do kosztów podatkowych firmy …………… sp. j. 1. wydatków poniesionych na zorganizowanie rejsu szkoleniowego dla pracowników oraz wydatków poniesionych na wyżywienie i konsumpcję w czasie rejsu2. wydatków poniesionych na wyżywienie związane ze spotkaniem szkoleniowo informacyjnym organizowanym dla swoich dealerów
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2007 r. (wpływ do tut. Organu 02.07.2007 r.), w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i łuznać, za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwestii dot. zaliczenia do kosztów podatkowych firmy .............sp. j. 1. wydatków poniesionych na zorganizowanie rejsu szkoleniowego dla pracowników oraz wydatków poniesionych na wyżywienie i konsumpcję w czasie rejsu2. wydatków poniesionych na wyżywienie związane ze spotkaniem szkoleniowo informacyjnym organizowanym dla swoich dealerów U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 28.06.2007 r. (wpływ do tut. Organu 02.07.2007 r.), wystąpił Pan w (...)
2011
1
maj

Istota:
Z uwagi na różne terminy, w jakich wskazane osoby skorzystały z przyznanego im świadczenia w postaci szkolenia, Spółka ma wątpliwości czy zrefundowane koszty szkolenia należy zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ustawy o pdof, czy też uznać je za przychody z innych źródeł zawarte w art. 20 w/w ustawy oraz czy wyżej wymienione świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zrzeszająca sieć hoteli (tj. oddziałów będącymi odrębnymi pracodawcami), w ramach reorganizacji struktury zarządzającej przez siebie grupy w ramach programu (...) Spółka zawarła Porozumienie Ogólne z reprezentacją związków zawodowych, dotyczące restrukturyzacji w Biurze Zarządu Spółki oraz w oddziałach, jak również likwidacji niektórych oddziałów. W związku z (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.