Wydatki szkoleniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki szkoleniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dot. zaliczenia do kosztów podatkowych firmy …………… sp. j. 1. wydatków poniesionych na zorganizowanie rejsu szkoleniowego dla pracowników oraz wydatków poniesionych na wyżywienie i konsumpcję w czasie rejsu2. wydatków poniesionych na wyżywienie związane ze spotkaniem szkoleniowo informacyjnym organizowanym dla swoich dealerów

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2007 r. (wpływ do tut. Organu 02.07.2007 r.), w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i łuznać, za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwestii dot. zaliczenia do kosztów podatkowych firmy .............sp. j. 1. wydatków poniesionych na zorganizowanie rejsu szkoleniowego dla pracowników oraz wydatków poniesionych na wyżywienie i konsumpcję w czasie rejsu2. wydatków poniesionych na wyżywienie związane ze spotkaniem szkoleniowo informacyjnym organizowanym dla swoich dealerów U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 28.06.2007 r. (wpływ do tut. Organu 02.07.2007 r.), wystąpił Pan w (...)

2011
1
maj

Istota:

Z uwagi na różne terminy, w jakich wskazane osoby skorzystały z przyznanego im świadczenia w postaci szkolenia, Spółka ma wątpliwości czy zrefundowane koszty szkolenia należy zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ustawy o pdof, czy też uznać je za przychody z innych źródeł zawarte w art. 20 w/w ustawy oraz czy wyżej wymienione świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zrzeszająca sieć hoteli (tj. oddziałów będącymi odrębnymi pracodawcami), w ramach reorganizacji struktury zarządzającej przez siebie grupy w ramach programu (...) Spółka zawarła Porozumienie Ogólne z reprezentacją związków zawodowych, dotyczące restrukturyzacji w Biurze Zarządu Spółki oraz w oddziałach, jak również likwidacji niektórych oddziałów. W związku z (...)