PDFI/415-15/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Ze złożonego podania wynika, że chodzi o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a mianowicie, czy zakup okularów korekcyjnych z filtrami antyrefleksyjnymi oraz przeciwsłonecznych samochodowych dla właściciela Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest kosztem uzyskania przychodu ?

PDFI/415-15/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. spółka cywilna
  2. wydatki osobiste
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w złożonym zapytaniu wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniach medycznych jako lekarz rodzinny w formie spółki cywilnej.
Zdaniem Pana poniesione wydatki na zakup okularów korekcyjnych przystosowanych do pracy przy komputerze oraz okularów przeciwsłonecznych niezbędnych do jazdy samochodem w trakcie przemieszczania się pomiędzy dwoma ośrodkami zdrowia stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej przez spółkę cywilną.

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła, są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.
W myśl tego przepisu podatnik może odliczyć od przychodów z poszczególnego źródła koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że koszty te zostały poniesione „ w celu osiągnięcia przychodów”, to znaczy, że pomiędzy wydatkami, które mają być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z danego źródła przychodów a przychodami z tego źródła, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie tych wydatków ma lub może mieć wpływ na osiągnięcie tych przychodów.
Jak z powyższego wynika, koszty uzyskania przychodów związane są z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów. Cel ten musi być widoczny, a poniesione wydatki powinny go bezpośrednio realizować lub co najmniej go zakładać jako realny.
Zatem, aby podatnik mógł dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, to powinien wykazać bezpośredni związek tego wydatku nie tylko z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, ale ponadto, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Okulary korygujące wzrok mają na celu ochronę zdrowia Pana wykonującego pracę przy komputerze i to zarówno jeżeli wykonuje Pan te prace prywatnie oraz gdy mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym.
Także zakup okularów przeciwsłonecznych ma na celu ochronę zdrowia Pana i również te wydatki posiadają charakter osobisty. Bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej przez powyższą Spółkę.
Poniesienie wydatków na zakup okularów korekcyjnych oraz przeciwsłonecznych nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług medycznych. Nie jest czynnikiem zapewniającym relatywnie zwiększenie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wydatki ponoszone na zakup okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych nie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych przez spółkę cywilną.
Zatem błędne jest Pana stanowisko w powyższej sprawie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.