PB/OPD/415-7/05/OD | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zakupiony ubiór reprezentacyjny dla właściciela firmy stanowi koszt uzyskania przychodu?

PB/OPD/415-7/05/OD

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odzież osobista
  3. wydatki osobiste
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 04.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem garnituru oraz koszul

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik przed dniem 20.11.2004r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w związku z czym nie ponosił żadnych wydatków związanych z zakupem odzieży reprezentacyjnej. Z dniem 20.11.2004r. rozpoczął własną działalność, której przedmiotem jest pośrednictwo w sprzedaży samochodów. Firma, z którą współpracuje Podatnik wyznaczyła wytyczne, co do wyglądu osób pracujących na stanowisku sprzedawcy, w związku z czym musiał On zakupić garnitur oraz koszule, gdyż jeśli nie będzie spełniał tychże warunków, to firma zaprzestanie z nim współpracę. Zakupionej odzieży Podatnik nie używa do celów prywatnych.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup odzieży roboczej, tzn. garnituru oraz koszul reprezentacyjnych.

Zdaniem Podatnika, powinien ująć w książce przychodów i rozchodów zakup przedmiotowej odzieży jako koszt uzyskania przychodu.

W świetle art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z póź. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Użyty zwrot "w celu osiągnięcia przychodów" oznacza, iż nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika stanowią koszt uzyskania przychodu. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, to między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. W tak rozumianych kosztach uzyskania przychodu nie mieszczą się wydatki związane z zakupem garnituru, gdyż nie jest to wydatek, którego poniesienie ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu w prowadzonej przez podatnika działalności. Wygląd zewnętrzny niewątpliwie może mieć wpływ na tych kontrahentów, którzy przywiązują wagę do określonych ubiorów, ale do zawierania umów dochodzi głównie przez akceptację oferty.

Wydatki na zakup garnituru, koszul, spodni, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż obiektywnie nie mogą przyczynić się do osiągnięcia przychodu z działalności. Związane są one raczej z faktem funkcjonowania danego człowieka w życiu społecznym. Odpowiedni wygląd może mieć wpływ na wzajemny stosunek kontrahentów, nie przesądza to jednak, że wydatek na zakup ubrania jest związany z prowadzoną działalnością.

W ocenie organu podatkowego uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej odzieży, gdyż schludny wygląd niezbędny jest dla wykonywania wielu zawodów poza sferą działalności gospodarczej, a ponadto świadczy o kulturze osobistej. Obowiązujące zasady życia społecznego wymagają, aby osoby prowadzące interesy w ramach działalności posiadały schludny wygląd, podobnie zresztą jak osoby zatrudnione w innych zawodach. Powyższe oznacza, że wydatek danej osoby fizycznej na zakup odpowiedniej odzieży osobistej (garnitury) nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, gdyż jego poniesienie uwarunkowane jest głównie innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodu z tej działalności.

Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest handel pojazdami samochodowymi. Sprzedaż tego typu towaru warunkuje popyt na oferowany produkt, jego walory techniczne, atrakcyjność zarówno ceny jak i samego artykułu, a nie wygląd przedstawiciela handlowego.

Powyższe oznacza, że uzyskiwanie przychodów w ramach prowadzonej działalności nie jest zależna od rodzaju noszonej odzieży.

Tym samym, w ocenie organu podatkowego zakup garnituru nie należy do kosztów podatkowych i Podatnik nie może wydatku tego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zatem stanowisko Podatnika w tym przedmiocie jest nieprawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.