IIUS PBI/P/415-58/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

IIUS PBI/P/415-58/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. kwalifikacje zawodowe
  3. wydatki na rzecz pracowników
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z przepisem art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zwrot w „celu” użyty w tym przepisie oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Ponadto wydatki ponoszone na rzecz pracownika z tytułu świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie zostały wymienione w art. 23 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Zatem jeżeli zdobywane przez pracownika kwalifikacje można powiązać z zakresem działalności firmy, należy uznać, że poniesione w tym celu wydatki mają związek z osiągniętymi przychodami i zaliczyć je w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto informujemy, że koszty ponoszone przez zakład pracy związane z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia pracownika np. w formie studiów wyższych, stanowią przychód pracownika w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.