Wydatki na rehabilitację | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki na rehabilitację. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
15
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

(...) od dochodu. Katalog tych wydatków jest katalogiem zamkniętym, wobec czego nie może być traktowany rozszerzająco. Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego na podłączenie wody z wodociągu miejskiego do domu można jedynie oceniać poprzez analizę zapisu art. 26 ust. 7a pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 1 powyższej ustawy, za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na rehabilitację uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis art. 26 ust. 7a ustawy nie określa szczegółowo jakie wydatki podlegają odliczeniu. Literalne brzmienie „adaptacja” oznacza przystosowanie do innego użytku, przeróbkę dla nadania innego charakteru (Słownik Języka Polskiego tom I pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, W-wa 1978). Adaptacja (...)

2011
17
gru

Istota:

<Czy rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2005r mam prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu z tytułu poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne tj. zakup urządzeń technicznych ułatwiających czynności życiowe stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności ?>

Fragment:

(...) Pismem z dnia 22.08.2005r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.Przedstawiony we wniosku stan faktyczny:Orzeczeniem Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 28.06.2005r. małżonek Pani - został uznany za osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności.Niepełnosprawność datuje się od dnia 07.11.2000r.Choroba Alzhaimera na którą choruje mąż jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną. Dodatkową dolegliwością jest nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa.W chwili obecnej małżonek Pani wymaga całodobowej opieki.W celu ułatwienia wykonywania czynności życiowych zakupiła Pani maszynkę do golenia i maszynkę do strzyżenia.Zdaniem Pani jest to sprzęt służący również do zapewnienia higieny i komfortu psychicznego choremu.W związku z powyższym zwróciła się Pani z zapytaniem, czy rozliczając podatek dochodowy (...)

2011
26
lis

Istota:

Czy wydane z lutego 2008 r. przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSWiA orzeczenie o inwalidztwie, w którym zaliczono Wnioskodawcę do drugiej grupy inwalidztwa oraz uznano, że inwalidztwo istnieje od czerwca 2007 r., daje Wnioskodawcy prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w roku podatkowym 2007, jeżeli skierowanie na tę Komisję Lekarską jest datowane na miesiąc czerwiec 2007 r.?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2011 r. (data wpływu 9 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie spełniania warunków dla odliczenia od dochodu wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 maja 2011 r. w Izbie Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
paź

Istota:

Ulga rehabilitacyjna

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2010r. (data wpływu do Organu – 14 grudnia 2010r.), uzupełnionym w dniu 18 lutego 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej: w części dotyczącej odliczenia wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne – jest nieprawidłowe, w części (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy można odliczyć od dochodu koszty przeprowadzonej modernizacji ogrzewania, polegającej na przekształceniu centralnego ogrzewania węglowego na centralne ogrzewanie gazowe?

Fragment:

(...) z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na rehabilitację uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis art. 26 ust. 7a ustawy nie określa szczegółowo jakie wydatki podlegają odliczeniu. Literalne brzmienie „adaptacja” oznacza przystosowanie do innego użytku, przeróbkę dla nadania innego charakteru (Słownik Języka Polskiego tom I pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, W-wa 1978). Adaptacja (...)

2011
1
paź

Istota:

Które z kosztów poniesionych na wykonanie i wyposażenie łazienki (płytki ścienne i podłogowe, umywalka, muszla, brodzik, zasłona do brodzika, lustro, oświetlenie, krzesło do brodzika, uchwyty itd.) można odliczyć jako wydatki nielimitowane w uldze rehabilitacyjnej wnioskodawcy czyli opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Fragment:

(...) do I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności (art. 26 ust. 7f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na rehabilitację uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis art. 26 ust. 7a ustawy nie określa szczegółowo jakie wydatki podlegają odliczeniu. Mieczysława Szymczaka, Warszawa 1978). Adaptacja mieszkania lub budynku oznacza, zatem przeróbkę mającą nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku. Natomiast wyposażenie mieszkania/budynku to nadanie mu (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy koszty wykonania podjazdu pod budynek dla wózka inwalidzkiego można po jego wykonaniu w 2011r. uznać za wydatki nielimitowane podlegające odliczeniu w uldze rehabilitacyjnej opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Fragment:

(...) do I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności (art. 26 ust. 7f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na rehabilitację uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis art. 26 ust. 7a ustawy nie określa szczegółowo jakie wydatki podlegają odliczeniu. Mieczysława Szymczaka, Warszawa 1978). Adaptacja mieszkania lub budynku oznacza, zatem przeróbkę mającą nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku. Natomiast wyposażenie mieszkania/budynku to nadanie mu (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy podatniczka może odliczyć od dochodu zakupione pozycje wydawnicze w ramach art. 21 ust. 7a pkt 4 ustawy i na podstawi jakich dokumentów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2011r. (data wpływu do tut. Biura – 28 kwietnia 2011r.) uzupełnionym w dniu 08 lipca 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: możliwości skorzystania z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika mającego na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko – jest prawidłowe, obowiązku uzyskania zaświadczenia o potrzebie stosowania wydawnictw i materiałów (pomocy), (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy wobec faktu, że bez takiego pomieszczenia terapia dializą otrzewnową zaleconą przez lekarza byłaby niemożliwa wnioskodawczyni ma prawo odliczyć na cele rehabilitacyjne kwotę przeznaczoną na wykonanie pomieszczenia do dializ (w tym przypadku łazienki)?

Fragment:

(...) 7a cyt. ustawy jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie NSA, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca. Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na rehabilitację uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis art. 26 ust. 7a ustawy nie określa szczegółowo jakie wydatki podlegają odliczeniu. Literalne brzmienie „adaptacja” oznacza przystosowanie do innego użytku, przeróbkę dla nadania innego charakteru (Słownik Języka Polskiego tom I pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, W-wa 1978). Adaptacja (...)

2011
1
paź

Istota:

Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

(...) od dochodu. Katalog tych wydatków jest katalogiem zamkniętym, wobec czego nie może być traktowany rozszerzająco. Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego na podłączenie wody z wodociągu miejskiego do domu można jedynie oceniać poprzez analizę zapisu art. 26 ust. 7a pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 1 powyższej ustawy, za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na rehabilitację uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis art. 26 ust. 7a ustawy nie określa szczegółowo jakie wydatki podlegają odliczeniu. Literalne brzmienie „adaptacja” oznacza przystosowanie do innego użytku, przeróbkę dla nadania innego charakteru (Słownik Języka Polskiego tom I pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, W-wa 1978). Adaptacja (...)