Wydatki na cele pozaustawowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki na cele pozaustawowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych do wysokości stanowiącej równowartość dochodu wydatkowanego na cele pozastatutowe.

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek złożony dnia 14.06.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku postanawia stwierdzić, iż stanowisko wnioskodawcy w sprawie jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 14.06.2007 r. do Urzędu Skarbowego we Włocławku wpłynął wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych z/s we ... w sprawie możliwości odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych do wysokości stanowiącej równowartość dochodu wydatkowanego na cele pozastatutowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik jest jednostką realizującą cele związane z ochroną zdrowia, której dochody na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. (...)