IBPB-1-1/4511-381/16-3/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 23 czerwca 2016 r.), uzupełnionym 2 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków, poniesionych na:

 • zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego wykorzystywanych przez Wnioskodawcę w trakcie prowadzenia zajęć sportowych – jest prawidłowe,
 • zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego przeznaczonych dla klientów Wnioskodawcy:
  • oznaczonych logo jego firmy – jest prawidłowe,
  • nieoznaczonych tym logo – jest nieprawidłowe,
 • zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. mat, piłek gimnastycznych, gum i innych akcesoriów fitness, rowerów sportowych – górskich i szosowych, nart, desek snowboardowych, płetw pływackich, akcesoriów do urozmaicenia i prowadzenia specjalistycznych treningów pływackich (w ilości uzasadnionej rodzajem i rozmiarem, czy też częstotliwością świadczonych usług) – jest prawidłowe,
 • zakup karnetów wstępu na baseny, czy do klubów fitness, których cena wkalkulowana jest w cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług – jest prawidłowe,
 • opłat za udział w zawodach sportowych zarówno w kraju jak i za granicą oraz kosztów transportu i zakwaterowania zarówno Wnioskodawcy jak i jego klientów, które wkalkulowane są w cenę świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej

pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 sierpnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-381/16-1/BK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 2 września 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przeważający kod jego działalności to 96.04.Z., czyli działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. Wnioskodawca przede wszystkim zajmuje się: prowadzeniem treningów personalnych, udzielaniem konsultacji żywieniowych, tworzeniem planów treningowych, przygotowywaniem podopiecznych do udziałów w zawodach sportowych.

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, Wnioskodawca dokonuje zakupu specjalistycznego obuwia sportowego, takiego jak buty biegowe, kolarskie, narciarskie, snowboardowe oraz odzieży sportowej: koszulek, spodni, strojów kolarskich, pływackich, kurtek sportowych, kurtek zimowych na stok.

W związku ze świadczonymi usługami Wnioskodawca nabywa także sprzęt fitness taki jak: maty, ciężarki, piłki gimnastyczne, gumy, inne akcesoria fitness, rowery sportowe - górskie, szosowe, narty, deski snowboardowe, płetwy pływackie, akcesoria do urozmaicenia i prowadzenia specjalistycznych treningów pływackich, np. deski pływackie i inne.

Z racji faktu, że treningi są prowadzone w różnych obiektach typu siłownia, czy studio fitness Wnioskodawca ponosi opłaty za wstęp na te obiekty. W celu realizacji treningów Wnioskodawca wykupuje karnety wejścia, np. na siłownię i basen zarówno dla siebie jak i dla swoich klientów. Wnioskodawca ponosi również opłaty za siebie i klientów za udział w zawodach sportowych. W przyszłości Wnioskodawca zamierza brać udział w zawodach sportowych poza granicami kraju. W związku, z którymi będzie ponosił wydatki związane z przelotem, czy przejazdem w dane miejsce, a także związane z zakwaterowaniem.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 9 sierpnia 2016 r., wskazano m.in., że:

 • w cenę za świadczone usługi jest wkalkulowana cena karnetów oraz wydatków związanych z udziałem w zawodach sportowych. Wydatki te nie są jednak wprost zaprezentowane klientom. Tego typu praktyka jest powszechna w tej branży. W sytuacji gdyby Wnioskodawca nie zapewniał w swojej ofercie tego typu rzeczy straciłby zainteresowanie wśród potencjalnych klientów ze względu na powszechność tego rozwiązania na rynku. Dla klientów jest to bowiem bardzo duże ułatwienie, które wpływa na wybór usługodawcy,
 • karnety dla klientów, są to karnety bezimienne. Nie są zatem wystawiane, ani na Wnioskodawcę ani na poszczególnych klientów,
 • dokumenty dotyczące wydatków związanych z udziałem klientów Wnioskodawcy w zawodach wystawiane są na Wnioskodawcę,
 • Wnioskodawca nie zawiera pisemnych umów z klientami. O ile zachodzi taka potrzeba Wnioskodawca ustnie informuje klienta, że to on pokryje te wydatki za klienta,
 • wydatki za zakup sportowej odzieży i obuwia dotyczą przede wszystkim Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie wyklucza jednak możliwości, aby w celu ułatwienia klientowi współpracy a tym samym uatrakcyjnienia swojej oferty użyczenia na czas treningu sportowej odzieży takiej jak np. pianka triathlonowa, obuwie narciarskie, kurtka zimowa-sportowa,
 • dotychczas Wnioskodawca nabywał sportową odzież i obuwie jedynie na własny użytek. Zamierza jednak oznaczać logiem swojej działalności odzież i obuwie, które będzie użyczał swoim klientom na czas treningów,
 • prowadzenie zajęć sportowych bez odpowiedniego sprzętu nie może zostać zrealizowane. Nie jest bowiem możliwe prowadzenie zajęć nauki na nartach bez nart, czy zajęć fitness bez mat, ciężarków, czy piłek gimnastycznych. Wnioskodawca nie nabył jeszcze wskazanego sprzętu sportowego. Zamierza jednak dokonać zakupu wymienionych elementów w ilości dostosowanej do zainteresowania świadczonymi przez niego usługami z uwzględnianiem stopnia ich zużycia. Wiele zajęć wymaga korzystania w tym samym czasie ze sprzętu sportowego zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez klienta,
 • we wniosku mowa o zawodach sportowych takich jak - zawody biegowe tj. biegi masowe na rożnych dystansach np. półmaratony, maratony, biegi na 5 czy 10 kilometrów, są to zawody amatorskie, zawody triathlonowe również na różnych dystansach, zawody kolarskie, zawody pływackie. Zawody są rozgrywane na terenie całej Polski oraz poza granicami. Klienci podejmują współpracę z Wnioskodawcą właśnie ze względu na chęć wzięcia udziału w danych zawodach sportowych, osiągnięcia konkretnego wyniku, czy ukończenia tychże zawodów. Rola Wnioskodawcy polega na odpowiednim przygotowaniu klienta do udziału w zawodach. Udział Wnioskodawcy w zawodach ma na celu przede wszystkim wsparcie klientów w tych wyczerpujących i stresujących dla nich chwilach. Jest to bardzo wysoce cenione przez klientów kiedy mogą trenować ze specjalistą i praktykiem w danej dyscyplinie a także mogą odczuwać wsparcie i obecność Wnioskodawcy podczas zawodów. Oferowanie wsparcia Wnioskodawcy podczas zawodów niewątpliwe wpływa na konkurencyjność jego oferty, a to zaś na przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • wskazane we wniosku zakupy będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę,
 • wydatki na zakup odzieży i akcesoriów umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie treningów personalnych. Nie jest bowiem możliwe prowadzenie zajęć sportowych bez specjalistycznej odzieży, czy też akcesoriów sportowych. Im większa różnorodność odzieży sportowej i akcesoriów sportowych tym większy wachlarz oferowanych przez Wnioskodawcę usług, a tym samym większa szansa na osiągnięcie przychodu.
 • udział Wnioskodawcy w zawodach sportowych zwiększa atrakcyjność świadczonych przez Wnioskodawcę usług, a tym samym również wpływa na potencjalny przychód. 

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawiono również, we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że odzież jak i obuwie oraz sprzęt sportowy wykorzystywane są wyłącznie do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nie są zatem wykorzystywane prywatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy wydatki na zakup wymienionej odzieży sportowej, obuwia sportowego, sprzętu oraz karnetów i wejść na obiekty sportowe i zawody, niezbędnych do wykonywania usług związanych z poprawą kondycji fizycznej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 2. Czy wydatki związane z zawodami sportowymi w kraju, czy zagranicą takie jak transport oraz zakwaterowanie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na zakup sportowej odzieży, obuwia dla Wnioskodawcy oraz sprzętu, karnetów i wejść na obiekty sportowe/zawody dla Wnioskodawcy oraz jego klientów stanowią koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Należy zatem uznać, że aby osoba prowadząca działalność gospodarczą mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dane wydatki, muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki:

 • muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie mogą być wymienione w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • muszą być należycie udokumentowane.

Analiza art. 23 ustawy pozwala na stwierdzenie, że ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup sportowej odzieży, obuwia, sprzętu oraz karnetów i wejść na obiekty sportowe/zawody nie znalazły się w katalogu wydatków wykluczonych z podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na zakup sportowej odzieży oraz obuwia są niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej. Zajęcia sportowe nie mogą być prowadzone w „codziennym” stroju, czy obuwiu. Odzież sportowa musi być odpowiednio dobrana pod względem warunków pogodowych oraz intensywności wysiłku oraz być zgodna z wymogami stawianymi przez miejsca, w których odbywają się zajęcia. Prowadzenie zajęć w niedostosowanym do danego sportu stroju wpłynęłoby na obniżenie jakości zajęć oraz znaczące zmniejszenie profesjonalizmu prowadzonych treningów co zapewne znalazłoby odzwierciedlenie w znikomym zainteresowaniu usługami Wnioskodawcy.

Odzież jak i obuwie wykorzystywane są przez Wnioskodawcę tylko do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nie są wykorzystywane prywatnie.

Sprzęt fitness taki jak: maty, ciężarki, piłki gimnastyczne, gumy, inne akcesoria fitness, rowery sportowe - górskie, szosowe, narty, deski snowboardowe, płetwy pływackie, akcesoria do urozmaicenia i prowadzenia specjalistycznych treningów pływackich, np. deski pływackie i inne służą Wnioskodawcy do prowadzenia zajęć. Wnioskodawca nabywa powyższe wyposażenie dla siebie oraz swoich klientów. Bez powyższego wyposażenia prowadzenie części zajęć np. rowerowych nie mogłoby dojść do skutku. Powyższy sprzęt niewątpliwe wpływa na atrakcyjność prowadzonych zajęć a tym samym zwiększa szanse na osiągnięcie przychodu.

Powyższy sprzęt jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę tylko do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nie jest wykorzystywany prywatnie.

Wydatki na karnety na wejścia na siłownię, basen, stoki narciarskie również są niezbędne w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Określone zajęcia muszą odbywać się w odpowiednich obiektach sportowych, gdzie należy opłacić wstęp, bądź wykupić karnet. Ponoszenie tych wydatków jest niezbędne w prowadzeniu tychże zajęć. Nie można bowiem prowadzić ich w każdym miejscu a jedynie specjalnie przystosowanym do tego celu. Wnioskodawca w celu uatrakcyjnienia swojej oferty wykupuje karnety również dla swoich klientów. Jest to bardzo duże usprawnienie dla klientów, którzy nie muszą tracić czasu na zapoznanie się z ofertami różnych obiektów i samym zakupem karnetów.

Wydatki za udział w zawodach sportowych stanową reklamę Wnioskodawcy. Klienci są bardziej zainteresowani treningami z osobami osiągającymi wyniki w zawodach sportowych. Wpływa to bowiem na autentyczność umiejętności sportowych Wnioskodawcy. Wnioskodawca bierze również udział w zawodach sportowych ze swoimi klientami. Ma to na celu psychiczne wsparcie klienta w najtrudniejszych momentach podczas zawodów, co niewątpliwie uatrakcyjnia ofertę Wnioskodawcy.

Ad.2.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, wydatki poniesione z tytułu transportu oraz zakwaterowania nie zostały wykluczone z kosztów podatkowych. Wnioskodawca będzie ponosił powyższe wydatki w związku z koniecznością dojazdu do miejsca (w kraju, bądź za granicą), w którym będą organizowane dane zawody sportowe.

Ze względu na fakt, że zawody będą się odbywać w odległych od miejscowości prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę miejscach lub też ich czas trwania będzie dłuższy aniżeli jeden dzień, Wnioskodawca musi zapewnić sobie zakwaterowanie. Powyższe wydatki są zatem ściśle związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością i wpływają na pozyskanie przez niego przychodu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów). Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu. Dokonując powyższej kwalifikacji winien mieć również na uwadze negatywny katalog kosztów zawarty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym sam brak wskazania określonego wydatku, jako niestanowiącego kosztów uzyskania przychodów nie warunkuje jednoznacznie możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych.

O tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, decyduje podmiot prowadzący tę działalność. Należy jednak zauważyć, że nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodu i jako taki podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania.

W świetle powyższego uznać więc należy, że aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Dokonując powyższej kwalifikacji należy mieć również na uwadze negatywny katalog kosztów zawarty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, ustawa podatkowa nie definiuje terminu „reprezentacja”, ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia „reprezentacja”, nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Za wydatki na reprezentację należy bez wątpienia uznać te koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy (czy działalności).

Natomiast reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu. Wobec braku definicji pojęcia reklamy należy w tym względzie odwołać się do znaczenia tego terminu w języku potocznym. W świetle objaśnień zawartych w „Słowniku języka polskiego” opracowanym pod redakcją M. Szymczaka (Warszawa 1994, tom III), reklama to: „rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję, środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi”.

Wydatki poniesione na reklamę, podlegają w pełnej wysokości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że wydatki te pozostają w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika.

Reklama firmy, bądź oferowanych przez nią usług, może być prowadzona również poprzez określone prezentowanie logo danego przedsiębiorcy. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych (por. J. Thomas Russell, W. Ronald Lane, Reklama według Ottona Kleppnera; Wydawnictwo FELBERG SJA, 2000 r., s. 621). Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana jest bowiem z daną firmą oraz oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie każdy wydatek, choćby jego poniesienie – z punktu widzenia podatnika – posiadało racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie, może stanowić koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Prowadząc działalność gospodarczą podatnik ponosi szereg wydatków, zarówno takich, których poniesienie w sposób bezpośredni związane jest z działaniami firmy (np. zakup towarów i usług mających na celu zabezpieczenie podstawowej działalności), jak również i takich, których cechy – po przedstawieniu odpowiedniej argumentacji – uzasadniałyby ich związek z potencjalnym uzyskaniem przychodów, utrzymaniem źródła przychodów, bądź jego zabezpieczeniem.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług określonych PKD 96.04.Z. - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - Wnioskodawca zajmuję się przede wszystkim: prowadzeniem treningów personalnych, udzielaniem konsultacji żywieniowych, tworzeniem planów treningowych, przygotowywaniem podopiecznych do udziałów w zawodach sportowych.

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Wnioskodawca dokonuje zakupu specjalistycznego obuwia sportowego, takiego jak buty biegowe, kolarskie, narciarskie, snowboardowe oraz odzież sportową: koszulki, spodnie, stroje kolarskie, pływackie, kurtki sportowe, kurtki zimowe na stok. W związku ze świadczonymi usługami Wnioskodawca nabywa także sprzęt fitness taki jak: maty, ciężarki, piłki gimnastyczne, gumy, inne akcesoria fitness, rowery sportowe - górskie, szosowe, narty, deski snowboardowe, płetwy pływackie, akcesoria do urozmaicenia i prowadzenia specjalistycznych treningów pływackich, np. deski pływackie i inne. Z racji faktu, że treningi są prowadzone w różnych obiektach typu siłownia, czy studio fitness Wnioskodawca ponosi opłaty za wstęp na te obiekty. W celu realizacji treningów Wnioskodawca wykupuje karnety wejścia, np. na siłownię, basen dla siebie jak i dla swoich klientów. Karnety dla klientów, są to karnety bezimienne. Nie są zatem wystawiane ani na Wnioskodawcę ani na poszczególnych klientów. Wnioskodawca ponosi również opłaty za siebie i klientów za udział w zawodach sportowych. Cena karnetów oraz wydatków związanych z udziałem w zawodach sportowych wkalkulowana jest w cenę za świadczone usługi. Wydatki te nie są jednak wprost zaprezentowane klientom. Tego typu praktyka jest powszechna w tej branży. W sytuacji gdyby Wnioskodawca nie zapewniał w swojej ofercie tego typu rzeczy straciłby zainteresowanie wśród potencjalnych klientów ze względu na powszechność tego rozwiązania na rynku. Dla klientów jest to bowiem bardzo duże ułatwienie, które wpływa na wybór usługodawcy. Wnioskodawca nie zawiera pisemnych umów z klientami. O ile zachodzi taka potrzeba Wnioskodawca ustnie informuje klienta, że to on pokryje te wydatki za klienta. Dokumenty dotyczące wydatków związanych z udziałem klientów Wnioskodawcy w zawodach wystawiane są na Wnioskodawcę. W przyszłości Wnioskodawca zamierza brać udział w zawodach sportowych poza granicami kraju. W związku, z którymi będzie ponosił wydatki związane z przelotem, czy przejazdem w dane miejsce, a także związane z zakwaterowaniem. Wydatki za zakup sportowej odzieży i obuwia dotyczą przede wszystkim Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie wyklucza jednak możliwości, użyczenia na czas treningu sportowej odzieży takiej jak np. pianka triathlonowa, obuwie narciarskie, kurtka zimowa-sportowa, aby ułatwić klientowi współpracę, a tym samym uatrakcyjnić swoją ofertę.

Dotychczas Wnioskodawca nabywał sportową odzież i obuwie jedynie na własny użytek. Zamierza jednak oznaczać logiem swojej działalności odzież i obuwie, które będzie użyczał swoim klientom na czas treningów. Wydatki na zakup odzieży i akcesoriów umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie treningów personalnych. Nie jest bowiem możliwe prowadzenie zajęć sportowych bez specjalistycznej odzieży, czy też akcesoriów sportowych. Im większa różnorodność odzieży sportowej i akcesoriów sportowych tym większy wachlarz oferowanych przez Wnioskodawcę usług, a tym samym większa szansa na osiągnięcie przychodu. Wnioskodawca nie nabył jeszcze wskazanego sprzętu sportowego. Zamierza jednak dokonać zakupu wymienionych elementów w ilości dostosowanej do zainteresowania świadczonymi przez niego usługami z uwzględnianiem stopnia ich zużycia. Wiele zajęć wymaga korzystania w tym samym czasie ze sprzętu sportowego zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez klienta. Zawody sportowe, o których mowa we wniosku to zawody biegowe tj. biegi masowe na rożnych dystansach np. półmaratony, maratony, biegi na 5 czy 10 kilometrów, są to zawody amatorskie, zawody triathlonowe również na różnych dystansach, zawody kolarskie, zawody pływackie. Zawody są rozgrywane na terenie całej Polski oraz poza granicami. Klienci podejmują współpracę z Wnioskodawcą właśnie ze względu na chęć wzięcia udziału w danych zawodach sportowych, osiągnięcia konkretnego wyniku, czy ukończenia tychże zawodów. Rola Wnioskodawcy polega na odpowiednim przygotowaniu klienta do udziału w zawodach. Udział Wnioskodawcy w zawodach ma na celu przede wszystkim wsparcie klientów w tych wyczerpujących i stresujących dla nich chwilach. Jest to bardzo wysoce cenione przez klientów kiedy mogą trenować ze specjalistą i praktykiem w danej dyscyplinie a także mogą odczuwać wsparcie i obecność Wnioskodawcy podczas zawodów. Oferowanie wsparcia Wnioskodawcy podczas zawodów niewątpliwe wpływa na konkurencyjność jego oferty, a to zaś na przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Udział Wnioskodawcy w zawodach sportowych zwiększa atrakcyjność świadczonych przez Wnioskodawcę usług, a tym samym również wpływa na potencjalny przychód. Przy czym, wskazane we wniosku zakupy będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. 

Mając powyższe na względzie, zauważyć należy, że wydatki dotyczące nabycia odzieży i obuwia wykorzystywane przez Wnioskodawcę w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (niejako jako odzież służbowa) niewątpliwie związane są z tą działalnością. Nadmienić jednak należy, że aby powyższe wydatki mogły stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej muszą być zakupione wyłącznie na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Oznacza to, że wydatki te nie mogą mieć charakteru osobistego, bowiem wydatki osobiste nie mają na celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu. W konsekwencji wydatki ponoszone w celach prywatnych (osobistych) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych zakupem strojów sportowych, odzieży i obuwia udostępnianych klientom Wnioskodawcy na czas prowadzenia treningów uzależniona jest od utraty przez tą odzież charakteru odzieży osobistej, a więc od oznaczenia tej odzieży logo firmy Wnioskodawcy, bez jednoczesnego przypisania ich do konkretnego klienta i bez oddania jej do swobodnego używania, co oznacza, że klienci będą uprawnieni do ich używania wyłącznie w trakcie zajęć prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Co do zasady, w ciężar kosztów podatkowych mogą zostać zaliczone również wydatki poniesione na nabycie przez Wnioskodawcę sprzętu sportowego wykorzystywanego przez niego i jego klientów w trakcie zajęć sportowych, jak również bilety, czy karnety wstępu na basen lub siłownię, o ile to Wnioskodawca będzie ich dysponentem, tj. sprzęt i karnety nie zostaną przekazane klientom do swobodnego używania również poza zajęciami prowadzonymi przez Wnioskodawcę i o ile w istocie fakt udostępnienia ww. klientom sprzętu oraz biletów, czy karnetów wstępu na obiekty sportowe zostanie uwzględniony w cenie świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Pamiętać także należy, że ww. wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie w jakim racjonalnie jest to uzasadnione rodzajem i rozmiarem tej działalności (ilością, czy też częstotliwością świadczonych usług) i wyłącznie pod warunkiem ich należytego udokumentowania. Bowiem to na podatniku ciąży również obowiązek należytego udokumentowania ww. wydatków. Przy czym, posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzającymi racjonalność poniesionych wydatków.

Podkreślić również należy, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa jednak obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Odnosząc się natomiast do pozostałych wskazanych we wniosku wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę indywidualnie, jak również za klientów tytułem opłat związanych z uczestnictwem w zawodach (opłata startowa), kosztów transportu na miejsce zawodów, czy noclegów, stwierdzić należy, że wydatki te - co do zasady - nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Są to bowiem świadczenia o charakterze osobistym (w przypadku Wnioskodawcy) lub na rzecz innych osób (klienci). Odstępstwo od tej zasady, podlega zatem ścisłej reglamentacji, a zasadność poniesienia tego rodzaju wydatków musi być szczególnie uzasadniona potrzebami i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji o możliwości zaliczenia ww. wydatków do kosztów podatkowych, decydować będzie spełnienie przesłanek ogólnych, wynikających bezpośrednio z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym dotyczących właściwego udokumentowania ich poniesienia oraz źródła ich powstania.

W piśmie z 30 sierpnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał w szczególności, że w cenę za świadczone usługi jest wkalkulowana cena karnetów oraz wydatków związanych z udziałem w zawodach sportowych. Wydatki te nie są jednak wprost zaprezentowane klientom. Jak również, że w sytuacji gdyby Wnioskodawca nie zapewniał w swojej ofercie tego typu rzeczy straciłby zainteresowanie wśród potencjalnych klientów ze względu na powszechność tego rozwiązania na rynku. Dla klientów jest to bowiem bardzo duże ułatwienie, które wpływa na wybór usługodawcy. Wnioskodawca nie zawiera pisemnych umów z klientami. O ile zachodzi taka potrzeba Wnioskodawca ustnie informuje klienta, że to on pokryje te wydatki za klienta. Klienci podejmują współpracę z Wnioskodawcą właśnie ze względu na chęć wzięcia udziału w danych zawodach sportowych, osiągnięcia konkretnego wyniku, czy ukończenia tychże zawodów. Udział Wnioskodawcy w zawodach ma na celu przede wszystkim wsparcie klientów w tych wyczerpujących i stresujących dla nich chwilach. Jest to bardzo wysoce cenione przez klientów kiedy mogą trenować ze specjalistą i praktykiem w danej dyscyplinie a także mogą odczuwać wsparcie i obecność Wnioskodawcy podczas zawodów. Oferowanie wsparcia Wnioskodawcy podczas zawodów niewątpliwe wpływa na konkurencyjność jego oferty, a to zaś na przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Udział Wnioskodawcy w zawodach sportowych zwiększa atrakcyjność świadczonych przez Wnioskodawcę usług, a tym samym również wpływa na potencjalny przychód.

Mając powyższe na względzie, zauważyć zatem należy, że na gruncie ww. stanu faktycznego z którego jednoznacznie wynika, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę zarówno dotyczące jego osobiście, jak również jego klientów tytułem opłat związanych z uczestnictwem w zawodach sportowych (opłata startowa), kosztów transportu na miejsce zawodów, czy noclegów są wkalkulowane cenę świadczonych przez niego usług, to możliwe jest zaliczenie tych wydatków w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże pod warunkiem ich właściwego udokumentowania, stosownie do rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych. Jednocześnie, dla celów dowodowych, Wnioskodawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty, z których treści jednoznacznie wynika, że wydatki te wkalkulowane zostały w cenę świadczonych usługi, a ich poniesienie w istocie warunkowało uzyskanie przychodu z działalności gospodarczej.

Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej (w szczególności pod kątem zbadania, czy nie mają one osobistego charakteru, związku tych wydatków z uzyskanym przychodem, czy celu w jakim zostały poniesione), może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Wskazać także trzeba, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Mając powyższe na względzie, z ww. zastrzeżeniami, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków, poniesionych na:

 • zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego wykorzystywanych przez Wnioskodawcę w trakcie prowadzenia zajęć sportowych – jest prawidłowe,
 • zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego przeznaczonych dla klientów Wnioskodawcy:
  • oznaczonych logo jego firmy – jest prawidłowe,
  • nieoznaczonych tym logo – jest nieprawidłowe,
 • zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. mat, piłek gimnastycznych, gum i innych akcesoriów fitness, rowerów sportowych – górskich i szosowych, nart, desek snowboardowych, płetw pływackich, akcesoriów do urozmaicenia i prowadzenia specjalistycznych treningów pływackich (w ilości uzasadnionej rodzajem i rozmiarem, czy też częstotliwością świadczonych usług) – jest prawidłowe,
 • zakup karnetów wstępu na baseny, czy do klubów fitness, których cena wkalkulowana jest w cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług – jest prawidłowe,
 • opłaty za udział w zawodach sportowych zarówno w kraju jak i za granicą oraz kosztów transportu i zakwaterowania zarówno Wnioskodawcy jak i jego klientów, które wkalkulowane są w cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienić należy, że w zakresie zdarzenia przyszłego objętego wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.