Wydanie towarów w zamian za wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydanie towarów w zamian za wierzytelności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 6.03.2003 r. informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz inne czynności zrównane ze sprzedażą. Taką czynnością jest również zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy wydanie towaru w zamian za wierzytelności. W przypadku zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu bankowego obowiązek powstaje w momencie rzeczywistego wydania rzeczy wierzycielowi (bankowi) w sytuacji gdy dłużnik (kredytobiorca) nie wywiązuje się ze spłaty należności kredytowych. Jak wynika z powyższego obowiązek podatkowy w podatku VAT powstał w Pana firmie w miesiącu listopadzie 2002 roku tj. w momencie przekazania (odebrania) (...)