Wyciągi bankowe | Interpretacje podatkowe

Wyciągi bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyciągi bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kiedy Wnioskodawca może dokonać rejestracji zdarzeń w postaci wpływów od osób fizycznych z tytułu imprez okolicznościowych na rachunek bankowy i czy może rejestrować na kasie fiskalnej wpływy dokonywane na rachunek bankowy, raz w miesiącu po otrzymaniu wyciągów bankowych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2010 r. (data wpływu 15 lutego 2010 r.) uzupełnionym pismami z dnia 29 marca 2010 r. (data wpływu 29 marca 2010 r.) oraz z dnia 29 marca 2010 r. (data wpływu 6 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest: prawidłowe – w zakresie rejestracji na kasie fiskalnej zaliczek od klientów dokonywanych na rachunek bankowy, nieprawidłowe – w zakresie rejestracji na kasie fiskalnej kwot od klientów (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy podatnik może rejestrować otrzymanie przedpłaty w następnym dniu roboczym, jeżeli bank prowadzący rachunek zaksięguje wpłatę po zakończeniu pracy wspólników?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2009r. (data wpływu 31 grudnia 2009r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowaniu przedpłat na kasie rejestrującej w następnym dniu roboczym przed rozpoczęciem pracy w tym dniu, jeżeli bank prowadzący rachunek zaksięguje wpłatę po zakończeniu pracy wnioskodawcy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 grudnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy podatnik może rejestrować otrzymanie przedpłaty w następnym dniu roboczym, jeżeli bank prowadzący rachunek zaksięguje wpłatę po zakończeniu pracy biura handlowego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2009 r. (data wpływu 7.09.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji przedpłat na kasie fiskalnej w następnym dniu roboczym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 września 2009 r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji przedpłat na kasie (...)
2011
1
sie

Istota:
Rejestracja za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy podmiotu
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2008r. (data wpływu 29 grudnia 2008r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 9 marca 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z dnia poprzedniego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2008r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy byłoby prawidłowe ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej zaliczek w dniu otrzymania wyciągu bankowego, jednakże nie później niż 7 dni od dnia ich wpływu na rachunek bankowy, na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi hotelarskie. Rezerwacji pokoi dokonuje tylko na podstawie zamówienia złożonego przez klienta wraz z zaliczką lub przedpłatą. Zaliczki ewidencjonuje na kasie rejestrującej, a paragon odsyła klientowi wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Wpływ zaliczki na konto bankowe może stwierdzić z kilkudniowym opóźnieniem, ponieważ na wyciągi bankowe oczekuje kilka dni. Zdarza się, że zaliczki wpływają na konto w banku w ostatnich dniach miesiąca, zaś Podatnik dowiaduje się o tym z wyciągu bankowego już w następnym miesiącu. W tej sytuacji niemożliwe jest zarejestrowanie na kasie rejestrującej zaliczek, które wpłynęły w poprzednim miesiącu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004r.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 –21, art. 14 ust. 6, (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów mogą być wyciągi bankowe ? Czy kosztem prowadzonej działalności gospodarczej mogą być prowizje pobierane przez bank za realizację tytułów egzekucyjnych ?
Fragment:
(...) i bankowych ; pkt. 5) inne dowody opłat , w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat , oraz dokumenty zawierające dane , o których mowa w § 12 ust. 3 pkt. 2 . Wobec powyższego w sytuacji , gdy bank do wyciągów bankowych nie dołącza not obciążeniowych spełniających wymagania wynikające z § 12 ust. 3 cyt. rozporządzenia , podstawą zapisu w księdze będzie polecenie przelewu ( jako opłaty bankowe ) a gdy nie będzie polecenia przelewu to ewentualnie przedmiotowe wyciągi bankowe – jako „ inne dowody opłat ” . Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań .Kosztami egzekucyjnymi są wszelkie koszty ponoszone przez organ egzekucyjny w związku z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji . W tej sytuacji pobrana przez bank prowizja za przelanie zobowiązań (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.