Wyciągi bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyciągi bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Kiedy Wnioskodawca może dokonać rejestracji zdarzeń w postaci wpływów od osób fizycznych z tytułu imprez okolicznościowych na rachunek bankowy i czy może rejestrować na kasie fiskalnej wpływy dokonywane na rachunek bankowy, raz w miesiącu po otrzymaniu wyciągów bankowych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2010 r. (data wpływu 15 lutego 2010 r.) uzupełnionym pismami z dnia 29 marca 2010 r. (data wpływu 29 marca 2010 r.) oraz z dnia 29 marca 2010 r. (data wpływu 6 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest: prawidłowe – w zakresie rejestracji na kasie fiskalnej zaliczek od klientów dokonywanych na rachunek bankowy, nieprawidłowe – w zakresie rejestracji na kasie fiskalnej kwot od klientów (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy podatnik może rejestrować otrzymanie przedpłaty w następnym dniu roboczym, jeżeli bank prowadzący rachunek zaksięguje wpłatę po zakończeniu pracy wspólników?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2009r. (data wpływu 31 grudnia 2009r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowaniu przedpłat na kasie rejestrującej w następnym dniu roboczym przed rozpoczęciem pracy w tym dniu, jeżeli bank prowadzący rachunek zaksięguje wpłatę po zakończeniu pracy wnioskodawcy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 grudnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy podatnik może rejestrować otrzymanie przedpłaty w następnym dniu roboczym, jeżeli bank prowadzący rachunek zaksięguje wpłatę po zakończeniu pracy biura handlowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2009 r. (data wpływu 7.09.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji przedpłat na kasie fiskalnej w następnym dniu roboczym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 września 2009 r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji przedpłat na kasie (...)

2011
1
lip

Istota:

Rejestracja za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy podmiotu

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2008r. (data wpływu 29 grudnia 2008r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 9 marca 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z dnia poprzedniego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2008r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy byłoby prawidłowe ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej zaliczek w dniu otrzymania wyciągu bankowego, jednakże nie później niż 7 dni od dnia ich wpływu na rachunek bankowy, na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi hotelarskie. Rezerwacji pokoi dokonuje tylko na podstawie zamówienia złożonego przez klienta wraz z zaliczką lub przedpłatą. Zaliczki ewidencjonuje na kasie rejestrującej, a paragon odsyła klientowi wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Wpływ zaliczki na konto bankowe może stwierdzić z kilkudniowym opóźnieniem, ponieważ na wyciągi bankowe oczekuje kilka dni. Zdarza się, że zaliczki wpływają na konto w banku w ostatnich dniach miesiąca, zaś Podatnik dowiaduje się o tym z wyciągu bankowego już w następnym miesiącu. W tej sytuacji niemożliwe jest zarejestrowanie na kasie rejestrującej zaliczek, które wpłynęły w poprzednim miesiącu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004r.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 –21, art. 14 ust. 6, (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów mogą być wyciągi bankowe ? Czy kosztem prowadzonej działalności gospodarczej mogą być prowizje pobierane przez bank za realizację tytułów egzekucyjnych ?

Fragment:

(...) i bankowych ; pkt. 5) inne dowody opłat , w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat , oraz dokumenty zawierające dane , o których mowa w § 12 ust. 3 pkt. 2 . Wobec powyższego w sytuacji , gdy bank do wyciągów bankowych nie dołącza not obciążeniowych spełniających wymagania wynikające z § 12 ust. 3 cyt. rozporządzenia , podstawą zapisu w księdze będzie polecenie przelewu ( jako opłaty bankowe ) a gdy nie będzie polecenia przelewu to ewentualnie przedmiotowe wyciągi bankowe – jako „ inne dowody opłat ” . Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań .Kosztami egzekucyjnymi są wszelkie koszty ponoszone przez organ egzekucyjny w związku z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji . W tej sytuacji pobrana przez bank prowizja za przelanie zobowiązań (...)