Wycena bilansowa | Interpretacje podatkowe

Wycena bilansowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wycena bilansowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zapis art. 9b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oznacza, iż podstawę do obliczenia różnic kursowych powstałych przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut będzie stanowiła:
- wycena bilansowa (zarówno roczna, jak i z poszczególnych kwartałów),
- wartość poprzedzająca wycenę bilansową (roczną i kwartalną), która zostanie „przywrócona” poprzez wystornowanie wyceny bilansowej (zarówno rocznej, jak i kwartalnej)
Fragment:
(...) za 2006r. Natomiast poczynając od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym podatnicy wybrali ww. metodę ustalania różnic kursowych, należy stosować zasady, o których mowa w cytowanym wyżej art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc należy stosować zasady rachunkowe. Zatem w ocenie tut. Organu podstawę do obliczenia różnic kursowych powstałych w roku 2007 na skutek zapłaty należności, zobowiązań, jak również sprzedaży walut będzie stanowiła wycena bilansowa. Reasumując w sytuacji, w której przychód należny za rok 2006 został wyceniony na dzień bilansowy według kursu z tego dnia i powstała z tego tytułu dodatnia różnica kursowa została zaliczona w dniu 01 stycznia 2007r. do przychodów podatkowych, to z chwilą zapłaty w roku 2007 należności, należy ustalać różnice kursowe odnosząc się do kursu z dnia bilansowego. Jednocześnie w niniejszym postanowieniu pominięto przykład liczbowy ilustrujący stanowisko (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.